Боротися з корупцією

Заметки, отзывы, высказывания, личное мнение о любых явлениях, субъектах и событиях. Выскажитесь, и будет вам счастье
Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Боротися з корупцією

Сообщение Прес-служба ДФІ » 16 май 2013, 12:44

Спільна протидія

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОФІЛАКТИКА

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
у місті за номером Херсоні 263628.


Корупція є однією із найнебезпечніших загроз правам людини, демократії, правопорядку, чесності та соціальній справедливості, вона перешкоджає економічному розвиткові громад.
Ключові ознаки Корупції:
1) умисне використання наданих службових повноважень та пов’язаних з ними можливостей у публічній та приватній сферах діяльності;
2) спеціальна мета – одержання неправомірної вигоди;
3) прийняття пропозицій отримання неправомірної вигоди для себе або інших осіб;
4) прийняття пропозиції або надання неправомірної вигоди фізичним чи юридичним особам;
Її суб’єкти - особи, уповноважені на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування чи прирівняних до них осіб, або наділені владою чи посадовими повноваженнями, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, а також фізичні особи – підприємці, фізичні та юридичні особи.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

"Телефон довіри" у Херсоні - 26 36 28

Сообщение Прес-служба ДФІ » 05 июн 2013, 12:05

Корупційні ризики
Шановні громадяни! Звертайтеся на телефон довіри
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628


Одним із напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення корупційних ризиків (недоброчесність службовців; виникнення конфлікту інтересів та інші), які можуть виникнути в діяльності представників публічної влади, а також усунення умов та причин виникнення цих ризиків.
Корупцію можна визначити як не передбачені або прямо заборонені законом стосунки між уповноваженим представником публічної влади і громадянином чи організацією, який зацікавлений у вчиненні представником певних дій, чи в його бездіяльності. Ці стосунки вигідні як представникові так і клієнтові, але вступаючи в них, представник порушує свій договір з державою, яка доручила йому виконувати певні функції.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Пряма протидія корупції

Сообщение Прес-служба ДФІ » 11 июн 2013, 16:55

НА ТРЬОХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ФРОНТАХ

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628.

В Україні нормативну основу протидії корупції становлять близько 100 правових актів, які тією чи іншою мірою присвячені вирішенню проблем протидії корупції.
Чинне антикорупційне законодавство України залежно від його спрямування і предмета регулювання умовно можна поділити на три групи: 1) нормативно-правові акти, які передбачають положення щодо загально соціального та спеціально-кримінологічного запобігання корупції; 2) нормативно-правові акти, які визначають ознаки корупційних правопорушень і встановлюють за них відповідальність; 3) нормативно-правові акти, які регулюють діяльність державних органів та їх окремих підрозділів щодо безпосередньої правоохоронної діяльності у сфері протидії корупції, її координації, здійснення контролю та нагляду за нею.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Держфінінспекція інформує

Сообщение Прес-служба ДФІ » 08 июл 2013, 11:20

У законодавчому полі

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628
.

Корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб.

Неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

«Конфлікт інтересів» - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Щодо правопорушень

Сообщение Прес-служба ДФІ » 22 июл 2013, 15:55

Спільна протидія

Перешкоджати корупції

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628.


Набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення національного законодавства у відповідність до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією».

Нормативно-правовий документ спрямований на приведення законодавства України у відповідність з рекомендаціями, наданими за результатами третього раунду оцінювання Групою держав Ради Європи проти корупції (GRECO), які стосувалися внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", а також інших нормативно-правових актів.

Цей законодавчий акт суттєво посилює відповідальність за вчинення корупційних правопорушень. Зокрема, нормами цього Закону криміналізуються поняття «обіцянки неправомірної вигоди» та «прийняття обіцянки неправомірної вигоди». Також в кримінальному законодавстві замінюється термін "хабар" на уніфіковане поняття "неправомірна вигода", яке охоплює не лише матеріальні предмети, а й немайнові вигоди.

Зазначені нововведення у кримінальному законодавстві держави спрямовані на виконання положень Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, яка ратифікована Законом України № 252-V від 18 жовтня 2006 року.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Пряма протидія

Сообщение Прес-служба ДФІ » 02 окт 2013, 11:31

ЗАПОБІГАТИ КАЗНОКРАДСТВУ РАЗОМ
Телефони довіри Держфінінспекції
в Херсоні – 26 36 28

Спільне завдання правоохоронних і контролюючих органів - упередження і викриття злочинів у бюджетній сфері, забезпечення наповнення казни, пряма протидія зловживанням з коштами та державним майном, упередження бюджетних втрат.
Низка злочинів, пов’язаних із посяганням на бюджетні кошти, є службовими. Казнокради «працюють» на обкрадання казни, привласнювання державних коштів. Адже зустрічаються посадовці, які не уявляють своєї діяльності поза корупційними схемами з бюджетними грошима.
Не таємниця, що з використанням фіктивних документів не надходять обов’язкові платежів до бюджету, або відбувається незаконне заволодіння майном, або ж розкрадаються і конвертуються бюджетні суми. Тому єдині зусилля силових структур спрямовано на протидію розкраданням коштів від загальнодержавного до бюджету сільської і селищної Ради.
Приміром, на контролі - нові схеми розкрадання і відмивання державних бюджетних коштів, зокрема, при закупівлі товарів, виконанні робіт і послуг, пільговому кредитуванні, витрачанні коштів резервного фонду, призначених для ліквідації стихійних наслідків. Триває інспектування щодо цільового використання коштів в освітній сфері, медицині, передусім при закупівлі обладнання, ліків, на капітальні ремонти і реконструкцію окремих об’єктів, у будівництві тощо.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Протидія проявам корупції

Сообщение Прес-служба ДФІ » 28 мар 2014, 09:56

Зміст 3-го номеру журналу "Фінансовий контроль" за 2014 рік
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/102559

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Телефонуйте!

Сообщение Прес-служба ДФІ » 30 июл 2014, 17:04

Спільна протидія

КОРУПЦІОНЕР – «БЕЗХРЕБЕТНИЙ»

Шановні громадяни! Звертайтеся на телефон довіри
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628

Захист громадської свідомості від корупційного впливу є одним із головних напрямів запобігання корупції, що включає збереження моральних цінностей та зростання суспільної свідомості. Під корупціонером слід розуміти не лише посадовця, що отримує хабарі, а й особу що виконує управлінські функції, що отримує незаконну винагороду, а також особу, що дає хабар (винагороду).
Поведінка корупціонера може бути описаною моделлю боротьби мотивів, що іноді називається «моделлю вагів» або моделлю ризикованої поведінки.


Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

До уваги громадян

Сообщение Прес-служба ДФІ » 18 авг 2014, 12:16

Спільна взаємодія

Антикорупційна боротьба триває

Шановні громадяни! Звертайтеся на телефон довіри
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628.
Успішна протидія корупції можлива за умови наявності таких складових:
- належного антикорупційного законодавства, ефективного його застосування відповідними органами державної влади і органами місцевого самоврядування, координації їх діяльності;
- ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування та на всіх рівнях;
- відкритості та інформованості громадськості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції; взаємодії об'єднань громадян з органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, підтримки антикорупційних заходів держави громадянами.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Проти хабарників та хапуг

Сообщение Прес-служба ДФІ » 17 сен 2014, 12:57

Спільна протидія

І ЗНОВУ ПРО КОРУПЦІЮ


Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628

Говорячи про протидію корупції, за будь-яких умов починати треба з моралі, щоб нетерпимість до корупційних проявів стала частиною культури кожного. Водночас антикорупційну культуру не можна «насадити» шляхом тривалого обговорення проблеми, агітації за чесність і відповідної пропаганди, бо це лише втомлює громадян. Антикорупційна культура найкраще «вирощується» під «ясним сонцем» власного прикладу.
Велика антикорупційна сила — вся громада.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Телефонуйте!

Сообщение Прес-служба ДФІ » 25 ноя 2014, 11:42

Невідкладна протидія

Про шкоду від корупції


Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628

Корупція викликає:
• неефективний розподіл і витрачання державних коштів і ресурсів; неефективність корупційних фінансових потоків з погляду економіки;
• втрати часу через чинення перешкод, зниження ефективності роботи в цілому;
• зниження фінансування у виробництво, уповільнення економічного зростання;
• пониження якості суспільного сервісу;
• зростання соціальної нерівності;
• посилення організованої злочинності та ін.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Зворотній зв’язок

Сообщение Прес-служба ДФІ » 27 фев 2015, 12:24

Спільна протидія

ЗАКУПІВЛІ БЕЗ КОРУПЦІЇ

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628.

Витрачання державних коштів не завжди відбувається за принципом їх максимальної економії та ефективності. Передусім мова йде про відсутність добросовісної конкуренції серед постачальників товарів, робіт та послуг для бюджетних установ. При цьому, як наслідок, витрачаються зайві бюджетні суми, що може відчути на собі кожний громадянин.
Серед порушень, які виявляють підрозділи Держфінінспекції під час контрольних заходів, залишаються процедури, що проходять поза конкуренцією. Зокрема, коли торги відбуваються без застосування процедур, визначених чинним законодавством України.
Тому для територіальних громад залишається вкрай актуальним проведення і моніторинг таких закупівель з максимальною відкритістю та прозорістю.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Зворотній зв’язок

Сообщение Прес-служба ДФІ » 18 мар 2015, 17:31

Протидіяти разом

Непримиренність до корупціонерів

Мінімізувати прояви корупції неможливо без забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як представниками державних органів та органів місцевого самоврядування, так і суспільством в цілому.

З одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення нетерпимого ставлення до проявів корупції.

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри» органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області за номером у місті Херсоні 263628.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Тлумачення

Сообщение Прес-служба ДФІ » 12 июн 2015, 15:55

Антикорупційний телефон довіри
Держфінінспекції в Херсоні – 26 36 28

Слово "корупція", що походить від латинського "corruptio", тлумачиться як "псування" і "розбещування". Найчастіше корупцією називають зловживання владою для одержання переваг в особистих цілях, інтересах третіх осіб чи груп. Головним стимулом до корупції є можливість отримання економічного прибутку, зв'язаного з використанням владних повноважень, а головним стримуючим чинником — ризик викриття і покарання.
Найбільш повне та перше офіційне визначення корупції міститься в документах Генеральної Асамблеї ООН: корупція - "виконання посадовою особою яких-небудь дій або бездіяльність в сфері його посадових обов'язків за винагороду в будь якій формі в інтересах того, хто дає таку винагороду, як з порушенням посадових інструкцій, так і без їх порушення".
Ознаки корупційної ситуації :
• прийнято рішення, що порушує закон або із порушенням Закону;
• обидві сторони діють у змові;
• обидві сторони одержують незаконні вигоди і переваги, намагаються приховати свої дії.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Боротьба з корупційними проявами

Сообщение Прес-служба ДФІ » 06 авг 2015, 10:02

КОРУПЦІОНЕРІВ ЗДАЄ ГРОМАДА
Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628


У бюджетній сфері поки не викорінено злочинних посягань на кошти, які виділяються на різноманітні соціально-економічні програми. Вони вчиняються у формі розкрадання, привласнення, а також використання бюджетних сум не за призначенням.
Сьогодні корупція на всіх рівнях – не менша загроза подальшому розвитку України і реалізації важливих реформ, ніж пряма військова загроза зі сторони агресора. Тільки поза корупцією можна забезпечити власне життя та добробут і розвиток держави, області, району, населеного пункту.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

До уваги громадян

Сообщение Прес-служба ДФІ » 21 авг 2015, 12:39

Бюджетна сфера

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ДЗВІНОК

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628

Корупція
– комплексне, багаторівневе та широкомасштабне явище економічного, соціального і політичного характеру складність якого обумовлена різними причинами: економічного, інституційного, законодавчого, соціального і морального змісту.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Гостре питання

Сообщение Прес-служба ДФІ » 25 ноя 2015, 17:40

Бюджетна сфера


УПЕРЕДИТИ КОРУПЦІЙНІ ПРОЯВИ

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри»
органів Державної фінансової інспекції в Херсонській області
за номером у місті Херсоні 263628

Корупція є потужним фактором деморалізації, девальвації моральних цінностей, деформації індивідуальної та суспільної психології, нищить духовні та моральні цінності.
Корупція порушує основні засади господарської діяльності, перешкоджає надходженням коштів до бюджетів тощо.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Сообщайте!

Сообщение Прес-служба ДФІ » 29 фев 2016, 11:13

Фининспекторы просят рассказать о фактах растрат бюджетных средств

О фактах растрат бюджетных средств, неправомерных действиях жители Херсонщины могут сообщить по телефону доверия Госфининспекции в Херсонской области.
Ревизоры обращаются к гражданам: если вам известны случаи нарушения действующего законодательства при расходовании бюджетных средств, использовании государственного или коммунального имущества предприятиями, учреждениями, организациями и выявления фактов возможных коррупционных и других неправомерных действий (бездействия), решений должностных лиц органов Госфининспекции при осуществлении ими своих полномочий, сообщайте по телефону доверия Госфининспекции в Херсонской области (0552) 263628.
Госфининспекция в Херсонской области информирует общественность о функционировании телефона доверия, который работает в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (в пятницу с 9:00 до 16:45).

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Противодействие коррупционным проявлениям

Сообщение Прес-служба ДФІ » 30 мар 2016, 11:42

Госфининспекция в Херсонской области, в соответствии с полномочиями, противодействует коррупционным проявлениям в бюджетной сфере


Для повышения эффективности обратной связи с гражданами, с целью обеспечения прозрачности в бюджетной сфере, работает «телефон доверия» Госфининспекции в Херсоне 263628.

На государственном контроле - вопросы хищения и незаконного расходования бюджетных средств. Например, в отношении целевого и полного использования сумм на учебные заведения, медицину, прежде всего для закупки оборудования, ремонт больниц, на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию инженерных сооружений.

Стоит добавить, что аудиторам не обойтись без активного взаимодействия с подконтрольными предприятиями, учреждениями и организациями в противодействии коррупционным проявлениям.

Правоохранительные и контролирующие органы направляют единые усилия на противодействие коррупционерам. При этом следует добавить, что обращение, не относящиеся к полномочиям органов аудиторской службы, сразу же пересылаются по принадлежности другим контролирующим и правоохранительным органам.

Всего же в 2015 году пользователи интернета, читатели газет, радиослушатели и телезрители 260 раз узнавали о «телефон доверия» государственных аудиторов и финансовых инспекторов Херсонщины. Ведь еще встречаются горе-чиновники, которые не представляют себя вне бюджетной коррупции, как основного источника их незаконного обогащения.

Прес-служба ДФІ
VIP пользователь
VIP пользователь
Сообщения: 779
Зарегистрирован: 03 янв 2012, 11:32

Re: Боротися з корупцією

Сообщение Прес-служба ДФІ » 30 авг 2016, 15:41

Держфінінспекція в Херсонській області за січень – липень 2016 року забезпечила відшкодування втрат на понад 10 млн грн
Протягом січня – липня 2016 року фахівці Держфінінспекції в Херсонській області забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 10,3 млн грн.
За матеріалами ревізій і перевірок правоохоронні органи розпочали 18 досудових розслідувань.
До суду пред’явлено п’ять позовів щодо відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на загальну суму понад 12,5 млн грн.
У 18 випадках до установ, під час ревізій яких виявлено порушення, застосовано такі заходи впливу, як зупинення операцій з бюджетними коштами, призупинення бюджетних асигнувань та зменшення бюджетних призначень.
За результатами контрольних заходів керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій прийняли 45 управлінських рішень.
За вчинені фінансові порушення 90 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 43 – до дисциплінарної, 11 осіб звільнено з посад.
Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму майже 1 млн грн.
Прес-служба Держфінінспекції в Херсонській області

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Книга жалоб»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость