Недобросовестный партнер ЧП "Лидер Логистик Групп"

Заметки, отзывы, высказывания, личное мнение о любых явлениях, субъектах и событиях. Выскажитесь, и будет вам счастье
Ответить
XXX-
Новичек
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 июл 2015, 11:22

Недобросовестный партнер ЧП "Лидер Логистик Групп"

Сообщение XXX- » 31 июл 2015, 11:24

Внимание!
Недобросовестный партнер!
Нарушает договорные обязательства!
Не соблюдает финансовую дисциплину.Имеет непогашенную дебиторскую задолженность перед партнерами.

ПП "Лідер Логістік Груп"
Ідентифікаційний код юридичної особи 33644318
69077, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул.Алапаєвська, будинок 12

г.Запорожье ул.Алапаевская д.12

Директор(собственник) Стрюк Ольга Миколаївна
Стрюк Ольга Николаевна
тел.+38 (095) 2358129

Телефон 1: 0504860361-Керівник
Телефон 2: 0612160801-Офіс
Юридический адрес: Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Крилова, 103, 70600
Руководитель: Тюленєв Олексій Євгенович-Тюленев Олексей Евгеньевич
095235822
0952358109

Код по ЕГРПОУ (ОКПО): 33644318

Будьте осторожы при заключении сделок!

XXX-
Новичек
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 июл 2015, 11:22

Сообщение XXX- » 03 авг 2015, 09:38

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ


18.07.12 Справа № 5009/2295/12

За позовом: Публічного акціонерного товариства "Запорізький хлібокомбінат № 1", м. Запоріжжя

До відповідача: Приватного підприємства "ЛІДЕР ЛОГІСТІК ГРУП", м. Пологи, Запорізька область


Суддя Н.С. Кутіщева - Арнет

Представники:

Від позивача: Носова П.І., довіреність № 497/1 від 13.07.2012р.

Від відповідача: Тюленєв О.Є., довіреність № 18/07-02 від 18.07.2012р.

Заявлено позов про стягнення з Приватного підприємства "ЛІДЕР ЛОГІСТІК ГРУП" на користь Публічного акціонерного товариства "Запорізький хлібокомбінат № 1" 3 530,59 грн. боргу за договором № 01/06/10-2 від 01.06.2010р.

Ухвалою суду від 20.06.2012р. позовну заяву прийнято до розгляду, судове засідання призначено на 18.07.2012 р.

Ухвали суду на адресу сторін були відправлені в установленому законом порядку на адреси, зазначені позивачем в позовній заяві.

Відповідно до п. 3.9.1 Постанови Пленуму ВГС від 26.12.2011р. № 18 "Про деякі питання практики застосування ГПК України", особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце розгляду судом справи у разі виконання останнім вимог частини першої статті 64 та статті 87 ГПК ( 1798-12 ).

У разі присутності сторони або іншого учасника судового процесу в судовому засіданні, протокол судового засідання, в якому відображені відомості про явку сторін (пункт 4 частини другої статті 81-1 ГПК) (1798-12), є належним підтвердженням повідомлення такої сторони (іншого учасника судового процесу) про час і місце наступного судового засідання.

За змістом цієї норми, зокрема, в разі, якщо ухвалу про порушення провадження у справі було надіслано за належною адресою (тобто повідомленою суду стороною, а в разі ненадання суду відповідної інформації - адресою, зазначеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) і не повернуто підприємством зв'язку або повернуто з посиланням на відсутність (вибуття) адресата, відмову від одержання, закінчення строку зберігання поштового відправлення тощо, то вважається, що адресат повідомлений про час і місце розгляду справи судом.

Виходячи з вищевикладеного, сторони належним чином були сповіщенні судом про час і місце судового засідання.

Обґрунтовуючи позовні вимоги, позивач посилається на ст.ст. 526, 530, 614, 623, 625, 692 ЦК України, ст.ст. 218, 224 ГК України, ст.ст. 1, 2, 12, 54, 57 ГПК України, п.п. 2.1, 4.5, 8.3 Договору вказуючи на те, що позивач на протязі серпня 2011 року поставив відповідачу продукцію з метою збуту даної продукції відповідачем на загальну суму 63 746,44 грн., яка не в повному обсязі була сплачена відповідачем, внаслідок чого, на момент подачі позову до суду, у відповідача перед позивачем виникла заборгованість за поставлену продукцію в розмірі 3 330,30 грн.

Відповідач не в повному обсязі визнав заявлені позовні вимоги, надав суду відзив на позовну заяву, який долучено до матеріалів справи. В обґрунтування своїх заперечень на нарахування штрафних санкцій зазначив наступне, що відповідачем було сплачено, в період з 15.06.2012р. по 16.07.2012р., боргу на загальну суму 178.50 грн., що підтверджується актом звірки взаємних розрахунків між сторонами станом на 16.07.2012р. та випискою з банку за період з 13.06.2012р. по 17.07.2012р.

В судовому засіданні представник відповідача ( директор), посилаючись на підстави, викладені у відзиві на позовну заяву, просить суд, на підставі п.2 ч. 1 ст. 83 ГПК України, зменшити розмір пені, зважаючи на те, що відповідач здійснює заходи для погашення заборгованості, а саме поступове систематичне погашення заборгованості, що підтверджується банківською випискою ( копію якої долучено до матеріалів справи) і підприємство відповідача знаходиться в надзвичайно тяжкому фінансовому стані.

Згідно ст. 22 ГПК України, сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їх процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи.

Згідно ст. 33 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Докази додаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно зі ст. 34 ГПК України, господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

За клопотанням представників сторін судове засідання велося без застосування засобів технічної фіксації судового процесу.

Судовий процес завершено 18.07.2012р. оголошенням рішення суду в повному об'ємі в присутності представників сторін.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, суд

ВСТАНОВИВ:

01.06.2010р. між Відкритим акціонерним товариством "Запорізький хлібокомбінат № 1" (Постачальник) та Приватним підприємством "ЛІДЕР ЛОГІСТІК ГРУП" (Дистриб'ютор) було укладено договір № 01/06/10-2, відповідно до умов якого дистриб'ютор (відповідач) за домовленістю з постачальником (позивач) отримує передбаченим положенням даного договору комплекс прав та обов'язків відносно представництва інтересів клієнтів (покупців), продажу кондитерських виробів (товар) в узгоджених обсягах, маркетинговою, рекламною та торгово-посередницьку діяльність у вказаному регіоні з метою розширення ринку збуту продукції постачальника (п. 1.1 договору).

Відповідно до п. 1.2 договору, загальний об'єм товару, поставлений за даним договором, визначається за час строку дії договору з урахуванням кількості та асортименту (номенклатури) товару поставленого з умовами даного договору.

Згідно із п. 2.1 договору, дистриб'ютор зобов'язується купувати у постачальника товари окремими партіями та здійснювати продаж товару в регіоні від свого імені.

Поставка товару здійснюється відповідно до замовлення дистриб'ютора (додаток № 2), в якому вказується порядковий номер, дата замовлення, дата поставки, адреса поставки, асортимент та кількість товару, а також інші положення, які оформлюються за взаємною згодою сторін. Замовлення дистриб'ютора є обов'язків для постачальника. Замовлення оформлюється в письмовому вигляді та направляється постачальнику факсом або особисто на власне переконання дистриб'ютора. Копія замовлення підписується постачальником та направляється дистриб'ютору факсом або особисто на власне переконання постачальника у відповідності до графіку поставки, який обумовлений сторонами у відповідності до додатку №3.

Сторони домовилися, що замовлення та його підтвердження можуть бути направлені через систему EDI -систему документообігу електронним засобом обміну інформації (п. 3.1 договору).

Відповідно до п. 4.1 договору, постачальник відпускає товар дистриб'ютору зі скидкою 12 % від базової ціни. Дана скидка розподіляється таким чином: 10 % - за наявність інфраструктури (торговий відділ, склад, транспорт, облік, експедиція), 2 % - надання уповноваженому представнику ВАТ "Запорізький хлібокомбінат № 1" всієї необхідної інформації у вигляді встановлених звітів, а також сприяння в перевірці даної інформації. Скидка надається в момент відгрузки товару дистриб'ютору.

Згідно із п. 4.2 договору, ціна на товар визначається на основі погодженої сторонами специфікації (додаток № 1), з урахуванням скидок, у відповідності з умовами даного договору. Ціна на товар в специфікації повинна бути погоджена сторонами не менше ніж за 5 робочих днів до початку поставки відповідного товару.

Постачальник надає дистриб'ютору додаткову цінову скидку відповідно до додатку № 6 (п. 4.4 договору).

Відповідно до п. 4.5 договору (з урахуванням додаткової угоди), дистриб'ютор зобов'язаний провести повний розрахунок за поставлену партію товару у відповідності з ТТН в період з 01.08.2011р. по 30.09.2011р., на протязі 28 календарних днів з моменту приймання вказаної партії товару дистриб'ютором від постачальника (дати підписання дистриб'ютором ТТН поставщика), якщо інше не буде встановлено додатковою письмовою угодою сторін.

Згідно із п. 8.7 договору, постачальник в праві припинити подальшу поставку товару дистриб'ютору при систематичному або грубому порушенню дистриб'ютором зобов'язань, передбачених п. 4.5 договору та достроково розірвати даний договір в односторонньому порядку.

Відкритим акціонерним товариством "Запорізький хлібокомбінат № 1" в повному обсязі виконало своє зобов'язання та поставило відповідачу хлібопекарські вироби на загальну суму 63 746,44 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними на відпуск хлібопекарських виробів (знаходяться в матеріалах справи).

Відповідач, в свою чергу, не в повному обсязі виконав звої зобов'язання за договором № 01/06/10-2 від 01.06.2010р. та провів лише часткову оплату за поставлений товар, в сумі 60 416,14 грн.

14.05.2012р. позивач надіслав на адресу відповідача вимогу № 334 від 14.05.2012р. з проханням погасити суму заборгованості за поставлений товар згідно договору 01/06/10-2 від 01.06.2010р.

Відповіді на дану вимогу позивача відповідач не надав.

Враховуючи вищевикладене, позивач просить суд стягнути з відповідача суму заборгованості за поставлений товар, згідно договору № 01/06/10-2 від 01.06.2010р. в розмірі 3 330,30 грн.

Однак, починаючи з 15.06.2012р. по 16.07.2012р., відповідачем була здійснена часткова сплата боргу за поставлений товар згідно договору 01/06/10-2 від 01.06.2010р. на загальну суму 178,50 грн.

Згідно ст. 173 ГК України, господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформації тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до 1, 2 ст. 712 ЦК України, за договором поставки продавець (постачальник), який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк (строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти товар і сплатити за нього певну грошову суму.

До договору поставки застосовуються загальні положення про купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру відносин сторін.

Відповідно до ст. 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Згідно з ч. 1 ст. 692 ЦК України, покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

В даному випадку дистриб'ютор зобов'язаний провести повний розрахунок за поставлену партію товару у відповідності з ТТН, в період з 01.08.2011р. по 30.09.2011р., на протязі 28 календарних днів з моменту приймання вказаної партії товару дистриб'ютором від постачальника (дати підписання дистриб'ютором ТТН поставщика), якщо інше не буде встановлено додатковою письмовою угодою сторін (п. 4.5 договору).

Згідно ст. 193 ГК України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання -відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Аналогічну норму містить ст. 526 ЦК України.

Статтею 629 ЦК України встановлено, що договір є обов'язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ч. 1 ст. 598 ЦК України, зобов'язання припиняється частково або у повному обсязі на підставах, встановлених договором або законом.

Зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином (ч. 1 ст. 599 ЦК України).

Підстави для припинення зобов'язання за договором № 01/06/10-2 від 01.06.20110р., які визначено главою 50 ЦК України, відсутні.

Відповідно до ч. 1 ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання.

Враховуючи вищевикладене, вимога позивача про стягнення з відповідача 3330,30 грн. боргу підлягає частковому задоволенню в розмірі 3151,80 грн.

В частині стягнення 178,50 грн. боргу провадження по справі слід припинити на підставі п. 1.1 ст. 80 ГПК України, в зв'язку з відсутністю предмету спору. Так як ця сума погашена відповідачем після звернення позивача до суду, судові витрати в цій частині слід залишити за відповідачем.

Також, позивач просить суд стягнути з відповідача штрафні санкції, а саме 167,16 грн. пені та 33,13 грн. 3% річних від простроченої суми боргу.

Згідно ст. 216, ч. 1 ст. 218 ГК України, підставою господарсько-правової відповідальності у вигляді застосування господарських санкцій є вчинене учасником господарських відносин правопорушення у сфері господарювання.

У сфері господарювання застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; оперативно-господарські санкції (ч. 2 ст. 217 ГК України).

Частиною 1 ст. 230 ГК України, до штрафних санкцій віднесено господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов'язання.

Відповідно до ст. 611 ЦК України, одним з правових наслідків порушення зобов'язання є сплата неустойки (штрафу, пені).

Згідно ч. 1, 3 ст. 549 ЦК України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відповідних відсотках від суми невиконаного або неналежного виконаного зобов'язання.

Статтею 546 ЦК України передбачено, що виконання зобов'язання може забезпечуватися неустойкою, порукою, гарантією, заставою, притриманням, задатком.

Відповідно до ст. 547 ЦК України, правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі.

Правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Відповідно до ч. 1 ст. 231 ГК України, законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

Приписами ч. 6 вказаної статті передбачено, що штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законодавством або договором.

Договірні правовідносини між платниками та одержувачами грошових коштів щодо відповідальності за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань регулюються Законом України від 22.11.1996р. № 543/96-ВР "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань".

Відповідно до ст. 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань", платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відтак, розмір неустойки, встановлений законом, не обмежує учасників договірних відносин щодо визначення розміру пені, а передбачає обмеження розміру пені, що підлягає стягненню.

Відповідно до п. 8.3 договору, при порушенні строку оплати дистриб'ютор сплачує постачальнику суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь період прострочки платежу, а також пеню в розмірі діючої подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожен день прострочення.

Остання партія товару позивачем поставлена відповідачу 19.08.2011р., про що свідчать товарно-транспортні накладні. Тому розрахунки за продукцію повинні були бути здійснені протягом 28 календарних днів з моменту відвантаження, тобто не пізніше 17.09.2011р.

Розрахунок пені позивачем зроблено вірно і задоволенню підлягає пеня в розмірі 167,16 грн.

Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 83 ГПК України, господарський суд, приймаючи рішення, має право зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штрафу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'язання.

Враховуючи викладені в відзиві обставини, надані відповідачем докази та зважаючи на пояснення представника відповідача суд, вважає за можливе, користуючись своїм правом передбаченим п. 3 ст. 83 ГПК України, щодо можливості зменшення пені до 83,58 грн. і стягнення цієї суми з відповідача.

Судові витрати в частині зменшеної суми пені покладаються на відповідача.

Позивач просить суд стягнути з відповідача 33,13 грн. 3 % річних.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Вимога позивача про стягнення з відповідача 33,13 грн. 3 % річних є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Судові витрати в сумі 1609,50 грн., згідно ст. 49 ГПК України, слід покласти на відповідача, так як з його вини спір доведено до судового розгляду і при подані позовної заяви позивачем сплачено судовий збір за мінімальною ставкою за подання позову майнового характеру, встановленою ст. 4 Закону України «Про судовий збір».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 193 ГК України, ст. ст. 530, 625, 693 ЦК України, ст. ст. 3, 22, 28, 33, 49, 75, п. 1.1. ст. 80, ст. ст. 82 - 85, 87 ГПК України, суд:

ВИРІШИВ:

Позов Публічного акціонерного товариства "Запорізький хлібокомбінат № 1" до Приватного підприємства "ЛІДЕР ЛОГІСТІК ГРУП" задовольнити частково.

Стягнути з Приватного підприємства "ЛІДЕР ЛОГІСТІК ГРУП" (70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Крилова, 103, р/р № 26004055889662 в ЗРУ "Приватбанк", МФО 313399, код ЄДРПОУ 33644318) на користь Публічного акціонерного товариства "Запорізький хлібокомбінат № 1" (69032, м. Запоріжжя, вул. Верхня, 1, р/р 26004702922607 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЄДРПОУ 05486763) 3151 (три тисячі сто п'ятдесят одна) грн. 80 коп. основного боргу, 83 (вісімдесят три) грн. 58 коп. пені, 33 (тридцять три) грн. 13 коп. -3% річних від простроченої суми боргу та 1 609 (одна тисяча шістсот дев'ять) грн. 50 коп. судового збору.

Видати наказ.

В частині стягнення 178,50 грн. провадження по справі припинити.

Рішення вступає в законну силу через 10 днів з дня його винесення.

Суддя Н.С. Кутіщева-Арнет

Вид Господарське
Етап Перша
Регіон Запорізька область
Суд Господарський суд Запорізької області
Суддя Кутіщева-Арнет Н. С.
Категорія Господарські справи; Майнові спори; Розрахунки за продукцію, товари, послуги.
Опубліковано 18.07.2012
CASES.LEGAL

Міжнародний портал судової практики.

Англійська, естонська,
французька, російська та
українська мови.

Автоматичні переклади та
повнотекстовий пошук
в 97 мільйонах документів.

XXX-
Новичек
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 31 июл 2015, 11:22

Сообщение XXX- » 05 авг 2015, 15:40

Реєстр. N 38668722, адміністративна, Дуляницька С.М. 08.05.2014, постанова про стягнення податкового боргу

Стягнути з рахунків в банках, які обслуговують Приватне підприємство "Лідер Логістік Груп" (ЄДРПОУ 33644318) до Державного бюджету борг по авансових внесках з податку на прибуток в сумі 44535,69 грн. (сорок чотири тисячі п'ятсот тридцять п'ять гривень 69 коп.)

Реєстр. N 25364056, господарська, Кутіщева-арнет Н.С. 18.07.2012, рішення 5009/2295/12

Стягнути з Приватного підприємства "ЛІДЕР ЛОГІСТІК ГРУП" (70600, Запорізька область, м. Пологи, вул. Крилова, 103, р/р № 26004055889662 в ЗРУ "Приватбанк", МФО 313399, код ЄДРПОУ 33644318) на користь Публічного акціонерного товариства "Запорізький хлібокомбінат № 1" (69032, м. Запоріжжя, вул. Верхня, 1, р/р 26004702922607 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805, код ЄДРПОУ 05486763) 3151 (три тисячі сто п'ятдесят одна) грн. 80 коп. основного боргу, 83 (вісімдесят три) грн. 58 коп. пені, 33 (трид...

Реєстр. N 3680853, господарська, Запорізька, Гончаренко С.А. 10.04.2009, рішення про стягнення 42187грн. 85коп

... підприємства "Лідер Логістік Груп" (юридична адреса: вул. Крилова 103, м. Пологи, Запорізька область, 70600; фактична адреса: вул. Автопаркова 10, м. Запоріжжя, 69093, р/р 26004055889662 в Запорізьке РУ "Приватбанк", МФО 313399, ЄДРПОУ 33644318) на користь товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Карпатські мінеральні води" (юридична адреса: вул. О.Копиленко, 3 кв. 7, м. Київ, 01011; поштова адреса: вул. Турівська 18/20, м. Київ, 04080, р/р 26008005977901 в ВАТ "...

Реєстр. N 44315404, господарська, Мельниченко І.Ф. 14.05.2015, рішення про стягнення заборгованості в сумі 116 599, 14 грн

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Лідер Логістик Груп" (69098, м. Запоріжжя, вул. Полякова, буд. 13-а, кв. 46-а, п/р 26002055705942 в ПАТ КБ "Приватбанк", МФО 313399, код ЄДРПОУ 38839327) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Віста" (49044, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, буд. 11, кв. 45, п/р 26000220550100 в ДОД "Райффайзен банк Аваль" м. Дніпропетровська, МФО 305653, код ЄДРПОУ 32007578) 89 676 (вісімдесят дев'ять тисяч шістсот сімдесят шість гривень) 66 коп....

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Книга жалоб»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя