Страница 1 из 1

Недобросовестный партнер ЧП "Амстердам 2012"

Добавлено: 31 июл 2015, 11:25
XXX-
Внимание!
Недобросовестный партнер!
Нарушает договорные обязательства.Не соблюдает финансовую дисциплину.Имеет непогашенную дебиторскую задолженность перед партнерами.

Частное предприятие Амстердам 2012.
Ідентифікаційний код юридичної особи 38151446
Місцезнаходження юридичної особи 73000, Херсонська обл., місто Херсон, ВУЛИЦЯ ЛАВРЕНЬОВА, будинок 27 А, квартира 14

г.Херсон ул.Лавренева д.27 а кв.14

Собственник(директор) Чигрин Сергей Викторович

Чигрін Сергій Вікторович
Чигріна Ірина Володимирівна-Чигрина Ирина Владимировна

тел. 0675516822 0504182129 +380504182130

По фактам дебиторской задолженности имеются судебные решения.

Будьте осторожны при заключении сделок!

Добавлено: 03 авг 2015, 09:29
XXX-
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

тел. /0552/ 49-31-78, 42-06-22, 32-11-36

_____________________________________________________________________________

У Х В А Л А

"15" серпня 2013 р. Справа № 923/889/13

Господарський суд Херсонської області у складі судді Нікітенка С.В. при секретарі Зуденко Є.С., розглянув справу

за позовом: товариства з обмеженою відповідальністю "ІРС Сістем", м. Луцьк

до: приватного підприємства "Амстердам 2012", м. Херсон

про стягнення 18687,94 грн.

За участю представників:

від позивача - не прибув;

від відповідача - Горбунова К.О., представник, довіреність № 24/07 від 24.07.13 р.

Суть спору: товариство з обмеженою відповідальністю "ІРС Сістем" (позивач) звернулось до господарського суду Херсонської області з позовною заявою, в якій просить суд стягнути з приватного підприємства "Амстердам 2012" (відповідач) заборгованість в сумі 18687,94 грн.

Свої позовні вимоги позивач обґрунтовує посиланнями на умови договору поставки № 46 від 14.08.2012р., положення ст.ст. 536, 549, 625, 692 ЦК України та положення ст.ст. 193, 224 ГК України.

Позивач у судове засідання 15.08.2013р. вдруге не прибув, витребувані документи не надав, явку уповноваженого представника не забезпечив, про причини своєї неявки суд жодним чином не інформував, не зважаючи на ті обставини, що він належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Представник відповідача у судовому засіданні позовні вимоги не визнав, надавши аналогічні пояснення, які містяться у відзиві на позовну заяву.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника відповідача, суд -

в с т а н о в и в:

Згідно положень ст.ст. 4-2, 4-3 Господарського процесуального кодексу України правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.

Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства.

Ухвалою господарського суду Херсонської області від 08.07.2013р. порушено провадження у справі та призначено розгляд справи на 30.07.2013р.

Згідно положень ст. 21 ГПК України сторонами у судовому процесі є позивач і відповідач.

Позивач у судове засідання 30.07.2013р. не прибув, надіславши 25.07.2013р. на адресу суду клопотання, в якому просить розглянути справу без участі представника позивача у зв'язку із фінансовою неможливістю направити його для участі в судовому засіданні.

Представник відповідача у судовому засіданні 30.07.2013р. надав суду відзив на позовну заяву, в якому просить суд відмовити в задоволенні позовних вимог, з посиланням на наступне.

Відповідач, з посиланням на п. 5.4 договору зазначає, що його обов'язок здійснення оплати встановлених договором штрафних санкцій (3383,35 грн. - 50% річних від суми простроченого платежу та штраф у розмір 4695,53 грн. - 50 % від суми боргу) виникає лише у випадку направлення позивачем на адресу відповідача вимог про сплату боргу. Проте, всупереч умовам п. 5.4 договору, позивачем не надіслано на адресу відповідача відповідну вимогу, а наявна в матеріалах справи копія такої вимоги від 07.06.2013р. за № 6 не містить належних доказів її направлення відповідачу та отримання останнім такого документи.

Крім того, відповідач звертає увагу суду на те, що відповідно 3 розділу договору, позивач зобов'язаний надати на адресу відповідача копію сертифікату відповідності товару (макаронні вироби) на захищених голограмою бланку. Однак, як зазначає відповідач, в порушення даного розділу позивачем не надано на адресу відповідача наведеного вище сертифікату якості навіть на дату звернення відповідним господарським позовом.

У зв'язку з викладеним, ухвалою суду від 30.07.2013р. розгляд справи відкладався на 15.08.2013р. об 11 год. 00 хв. та зобов'язано позивача надати суду копії сертифікатів відповідності та докази надання їх відповідачу, відповідно до п. 3.1 договору; докази отримання відповідачем вимоги від 07.06.2013р. за вих. №6; письмові пояснення на відзив відповідача.

Позивач у судове засідання 15.08.2013р. не прибув, про причини своєї неявки суд жодним чином не інформував та витребуваних ухвалою суду від 30.07.2013р. документів не надав.

Відповідно до положень п. 5 ст. 81 ГПК України господарський суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору, або представник позивача не з'явився на виклик у засідання господарського суду і його нез'явлення перешкоджає вирішенню спору.

Суд позбавлений можливості вирішити даний спір за правилами ст. 75 ГПК України, оскільки обставини справи потребують надання позивачем додаткових доказів, якими обґрунтовуються позовні вимоги.

Неподання позивачем витребуваних ухвалою суду від 30.07.2013р. доказів (копії сертифікатів відповідності та докази надання їх відповідачу, відповідно до п. 3.1 договору; докази отримання відповідачем вимоги від 07.06.2013р. за вих. №6) перешкоджає об'єктивному вирішенню спору по справі і унеможливлює прийняти рішення по суті, оскільки без зазначених доказів суд позбавлений права встановити, чи виникло у позивача право вимоги на стягнення 18687,94 грн.

Відповідно до положень ст.ст. 32, 33, 34 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог ї заперечень.

З огляду на викладене, та ту обставину, що позивач без поважних причин не подав витребувані господарським судом матеріали, необхідні для вирішення спору - суд залишає позовну заяву без розгляду.

Одночасно суд роз'яснює, що після усунення обставин, що зумовили залишення позову без розгляду, позивач має право знову звернутися з нею до господарського суду в загальному порядку.

Керуючись п.4 ч.1 ст.7 Закону України "Про судовий збір" позивачу повертається 1720,50 грн. судового збору, сплаченого платіжним дорученням № 493 від 25.06.2013р.

На підставі викладеного, керуючись п. 5 ст. 81, ст. 86 ГПК України, суд -

у х в а л и в:

1. Залишити позов без розгляду.

2. Повернути товариству з обмеженою відповідальністю "ІРС Сістем" (43024, м. Луцьк, вул. Карбишева, 2, офіс 127, код ЄДРПОУ - 37259158) суму судового збору у розмірі 1720,50 грн., сплачений згідно платіжного доручення № 493 від 25 червня 2013р., у зв'язку з припиненням провадження у справі. Оригінал платіжного доручення знаходиться в матеріалах справи №923/889/13.

3. Копію ухвали надіслати позивачу.

Суддя С.В. Нікітенко

Добавлено: 20 авг 2015, 09:13
XXX-
Чигрина Ирина Владимировна является директором Торгового Дома "Катран".
Катран
Код по ЕГРПОУ:
34660215
Юридическое название:
КАТРАН ПЛЮС, ТОРГОВЫЙ ДОМ, ЧП
Адрес
Юридический:
г. Херсон, пр. Сенявина, 166 корп. 6 к. 17
Индекс:
73000
Фактический:
г. Херсон, ул. Некрасова, 2
Индекс:
73034
Руководитель:
Чигрина Ирина Владимировна

Телефоны
руководителя:
(0552) 334529
Факс:
(0552) 334529
другие:
(0552) 334759, (067) 5517258