Страница 1 из 1

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-листопад 2017 року

Добавлено: 29 дек 2017, 10:46
ГУС у Херсонській області
29.12.2017

Короткі підсумки соціально-економічного становища Херсонської області за січень-листопад 2017 року

Демографічна ситуація. Чисельність наявного населення області на 1 листопада 2017р. становила 1048,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилась на 7298 осіб.
Зайнятість та безробіття. Кількість зареєстрованих безробітних на кінець листопада 2017р. становила 8,9 тис. осіб, із них жінки складали 53,6%, молодь у віці до 35 років – 32,8%.
Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада становив 1,4% населення працездатного віку, у сільській місцевості – 1,5%, міських поселеннях – 1,3%.
Заробітна плата. У січні–жовтні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника зросла порівняно з відповідним періодом минулого року на 45% і становила 5669 грн. Розмір заробітної плати в жовтні п.р. порівняно з вереснем зменшився на 1%, а із жовтнем 2016р. збільшився на 47%.
У жовтні 2017р. середня номінальна заробітна плата штатного працівника становила 5969 грн, що у 1,9 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням змін споживчих цін) у жовтні 2017р. порівняно з вереснем 2017р. становив 98,1%, відносно жовтня 2016р. – 124,6%. За січень–жовтень 2017р. по відношенню до відповідного періоду минулого року показник становив 123,4%.
Внутрішня торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств та розрахункові дані щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля) за січень–листопад 2017р. дорівнює 17147,9 млн.грн – 107,4% обсягу січня–листопада 2016р.
Cільське господарство. У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 100,6%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 101,0%, у господарствах населення – 100,1%.
Промисловість. У листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. промислове виробництво зменшилось на 2,2%, а порівняно з листопадом 2016р. –збільшилось на 0,1%. За підсумками січня–листопада 2017р. обсяг виробництва збільшився на 3,4%.
Будівництво. У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 778,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 124,4%.
Транспорт.У січні–листопаді 2017р. підприємствами транспорту перевезено 8050,4 тис.т вантажів або 103,2% від обсягу перевезень вантажів січня–листопада 2016р.Вантажооборот досяг 4893,8 млн.ткм, що склало 103,3% від обсягу січня–листопада 2016р. Послугами пасажирського транспорту скористалися 71604,6 тис. пасажирів, виконано пасажирську роботу в обсязі 1870,9 млн.пас.км, що склало відповідно 92,1% та 85,1% від обсягів січня–листопада 2016р.
Зовнішньоекономічна діяльність. Обсяг експорту товарів за січень–жовтень 2017р. становив 237,6 млн.дол. США, імпорту – 172,5 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився на 19,5%, імпорт – на 22,5%. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 65,2 млн.дол. (у січні–жовтні 2016р. – 58,1 млн.дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав, як і у січні–жовтні 2016р., 1,4).
Споживчі ціни. Індекс споживчих цін (ІСЦ) у листопаді по області становив 100,6%, по Україні – 100,9%.