Звернення Президента України до громадян у четвертий день війни

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Звернення Президента України до громадян у четвертий день війни

Повідомлення Волонтери Херсону »

Ця ніч була тяжкою. Що вони роблять? Це помста. Народ піднявся на захист своєї держави, і вони відкрили справжнє обличчя. Це терор.

Вони збираються ще більше бомбити наші українські міста. Вони збираються ще підступніше вбивати наших дітей. Це зло, яке прийшло на нашу землю і яке треба знищити.

Вони брехали, що не будуть чіпати цивільне населення. Але з перших годин вторгнення російські війська б'ють по цивільній інфраструктурі.

Вони свідомо обрали тактику на ураження людей і всього того, що робить життя просто нормальним. Електростанції, лікарні, дитячі садочки, житлові будинки – все під ударами щоденно.

Те, що окупанти роблять Харкову, Охтирці, Києву, Одесі та іншим містам і селищам, тягне на міжнародний трибунал. Усі їхні злочини ми чітко фіксуємо. І цих злочинів було б набагато більше, якби не наші мужні захисники.

Українські сили – усі молодці. Відбивають атаки, ламаючи плани ворога. Блискуче виконують свою роботу.

Так, це справді робота. Жорстка, фундаментальна, а найголовніше – справедлива робота. Робота, яка заслуговує найвищої оцінки й найвищої вдячності. Ухвалено рішення про значне підвищення виплат нашим захисникам. Можу сказати відверто, що це буде дорого. Але немає нічого дорожчого, ніж життя і боротьба за свободу нас, наших наступних поколінь.

І є ті, хто нам допоможе. Це вже реально. Ми отримуємо зброю, ліки, продукти, дизель, гроші. Сформована потужна міжнародна коаліція на підтримку України. Антивоєнна коаліція.

Ось свіже зведення з дипломатичного фронту. Були дуже предметні розмови з Прем'єр-міністром Нідерландів, Президентом Грузії, прем'єр-міністрами Чехії та Словаччини, Прем'єр-міністром Великої Британії Джонсоном. Кожна розмова додала конкретики до обороноздатності нашої держави й міцності наших військових.

Німеччина оголосила про постачання 1000 протитанкових гранатометів та 500 «Стінгерів» з додатковими боєкомплектами. Бельгія дає 5000 кулеметів та 5 мільйонів набоїв, а ще майже 4000 тонн палива.

Завдяки активній дипломатії домоглися від усіх європейських країн рішення про відключення Росії від SWIFTу. Дякуємо Президентові Польщі Анджею Дуді за особисте лідерство у питанні надання членства Україні в Євросоюзі. Дуже потрібною є й щоденна допомога Польщі нашій країні.

Маємо називати речі своїми іменами. Злочинні дії Росії проти України мають ознаки геноциду. Про це я говорив із Генсеком ООН. Росія – на шляху зла. Світ має прийти до позбавлення Росії права голосу в Радбезі ООН.

Українці! Ми чітко знаємо, що захищаємо. Ми точно переможемо.

Слава кожному нашому солдату!

Слава Україні!Джерело: https://www.president.gov.ua/news/zvern ... -den-73221
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Обращение Президента Украины к гражданам в четвертый день войны

Повідомлення Волонтери Херсону »

Эта ночь была тяжелой. Что они делают? Это месть. Народ поднялся на защиту своего государства, и они открыли подлинное лицо. Это террор.

Они собираются еще больше бомбить наши украинские города. Они собираются еще коварнее убивать наших детей. Это зло, которое пришло на нашу землю и которое нужно уничтожить.

Они врали, что не будут трогать гражданское население. Но с первых часов вторжения российские войска бьют по гражданской инфраструктуре.

Они сознательно избрали тактику на поражение людей и всего того, что делает жизнь просто нормальной. Электростанции, больницы, детские сады, жилые дома – все под ударами ежедневно.

То, что оккупанты делают Харькову, Ахтырке, Киеву, Одессе и другим городам и поселкам, тянет на международный трибунал. Все их преступления мы четко фиксируем. И этих преступлений было бы гораздо больше, если бы не наши мужественные защитники.

Украинские силы – все молодцы. Отбивают атаки, ломая планы противника. Блестяще выполняют свою работу.

Да, это действительно работа. Жесткая, фундаментальная, а самое главное – справедливая работа. Работа, заслуживающая наивысшей оценки и наивысшей благодарности. Принято решение о значительном повышении выплат нашим защитникам. Могу сказать прямо, что это будет дорого. Но нет ничего дороже жизни и борьбы за свободу нас, наших будущий поколений.

И есть те, кто поможет нам. Это уже реально. Мы получаем оружие, лекарства, продукты, дизель, деньги. Сформировалась мощная международная коалиция в поддержку Украины. Антивоенная коалиция.

Вот свежая сводка с дипломатического фронта. Были очень предметные разговоры с Премьер-министром Нидерландов, Президентом Грузии, премьер-министрами Чехии и Словакии, Премьер-министром Великобритании Джонсоном. Каждый разговор добавил конкретики к обороноспособности нашего государства и мощи наших военных.

Германия объявила о поставках 1000 противотанковых гранатометов и 500 «Стингеров» с дополнительными боекомплектами. Бельгия дает 5000 пулеметов и 5 миллионов патронов, а еще почти 4000 тонн топлива.

Благодаря активной дипломатии добились от всех европейских стран решения об отключении России от SWIFT. Благодарим Президента Польши Анджея Дуду за личное лидерство в вопросе предоставления членства Украине в Евросоюзе. Очень нужной является и ежедневная помощь Польше нашей стране.

Мы должны называть вещи своими именами. Преступные действия России против Украины носят признаки геноцида. Об этом я говорил с Генсеком ООН. Россия – на пути зла. Мир должен прийти к лишению России права голоса в Совбезе ООН.

Украинцы! Мы четко знаем, что защищаем. Мы точно победим.

Слава каждому нашему солдату!

Слава Украине!

Источник: https://www.president.gov.ua/ru/news/zv ... -den-73221
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Address by the President of Ukraine to the citizens on the fourth day of the war

Повідомлення Волонтери Херсону »

This night was hard. What do they do? This is revenge. The people rose to defend their state, and they showed their true faces. This is terror.

They are going to bomb our Ukrainian cities even more. They are going to kill our children even more insidiously. This is an evil that has come to our land and must be destroyed.

They lied that they would not touch the civilian population. But since the first hours of the invasion, Russian troops have been hitting civilian infrastructure.

They consciously chose tactics to destroy people and everything that makes life just normal. Power plants, hospitals, kindergartens, residential buildings - all this is under attack every day.

What the invaders are doing to Kharkiv, Okhtyrka, Kyiv, Odesa and other cities and towns deserves an international tribunal. We clearly record all their crimes. And there would have been many more of these crimes if it hadn't been for our courageous defenders.

Ukrainian forces are great. Repulse attacks, breaking the enemy's plans. They do their job brilliantly.

Yes, this is truly a job. A hard, fundamental, and most importantly - fair job. A job that deserves the highest appraisal and the highest gratitude. A decision was made to significantly increase the payments to our defenders. I can honestly say that it will be expensive. But there is nothing more precious than life and the struggle for our freedom and freedom of our next generations.

And there are those who will help us. This is already real. We get weapons, medicine, food, diesel, money. A strong international coalition in support of Ukraine has been formed. An anti-war coalition.

Here is the latest summary from the diplomatic frontline. There were very substantive talks with the Prime Minister of the Netherlands, the President of Georgia, the Prime Ministers of the Czech Republic and Slovakia, Prime Minister of the United Kingdom Johnson. Each conversation added specifics to the defense capabilities of our state and the strength of our military.

Germany has announced the supply of 1,000 anti-tank grenade launchers and 500 Stingers with additional ammunition. Belgium provides 5,000 machine guns and 5 million rounds of ammunition, and another 4,000 tons of fuel.

Thanks to active diplomacy, we’ve convinced all European countries to disconnect Russia from SWIFT. We thank President of Poland Andrzej Duda for his personal leadership in granting Ukraine membership in the European Union. Poland's daily assistance to our country is also very much needed.

We have to call a spade a spade. Russia's criminal actions against Ukraine show signs of genocide. I talked about this with the UN Secretary General. Russia is on the path of evil. The world must deprive Russia of the right to vote in the UN Security Council.

Ukrainians! We know exactly what we are defending. We will definitely win.

Glory to each of our soldiers!

Glory to Ukraine!

Source: https://www.president.gov.ua/en/news/zv ... -den-73221
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 1 гість