Україна повинна мати колективний договір безпеки зі всіма своїми сусідами за участю провідних держав світу – Президент

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Україна повинна мати колективний договір безпеки зі всіма своїми сусідами за участю провідних держав світу – Президент

Повідомлення Волонтери Херсону »

Україна готова вести діалог із Росією про гарантії безпеки, щодо майбутнього окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму, але не готова капітулювати. Про це сказав Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ABC News.

«Щодо НАТО я багато разів говорив і передавав публічно меседжі і Росії, і Президенту Путіну: ми готові до будь-яких гарантій безпеки нашої країни від відповідних держав, які мають гарантувати. І Росія також серед цих держав, тому що Росія – наш сусід», – зазначив він.

На думку Володимира Зеленського, у майбутньому Україна повинна мати колективний договір безпеки зі всіма своїми сусідами та за участю провідних держав світу – США, Франції, Німеччини, а також Туреччини, з якою наша країна межує через Чорне море.

«Це будуть гарантії не лише для України. Це будуть гарантії і Росії, про які вона постійно говорить. Хоча я не знаю, від кого вона захищається. Бо Україна ніколи ні на кого не нападала, а лише вела оборонні дії. Тому що захищає останнє, що в нас є, – сім’ю і землю», – наголосив Президент.

Щодо вимог, які ставить перед Україною російська влада, зокрема щодо визнання незалежності окупованих територій Донецької та Луганської областей, Глава держави зазначив, що по цьому пункту можливий компроміс.

«Для мене важливо, як житимуть там люди, які хочуть бути у складі України. Мені цікаво, що думають ті, хто бачать себе громадянами Російської Федерації. Однак ми повинні це питання обговорювати. Так само як компроміси в питанні Криму. Ми не можемо визнати, що Крим – це територія Росії. Думаю, РФ буде складно визнати, що це територія України. Гадаю, ми достатньо розумні, щоб рішення щодо цих двох питань не викликало будь-яких революцій усередині суспільств, щоб цим рішенням були задоволені люди: і ті, хто живуть на тих територіях, і ті, хто живуть в Україні», – сказав Володимир Зеленський і додав, що до окупації ці території були у складі України.

Але, щоб розв'язати всі ці питання, Президенту Росії Володимиру Путіну необхідно почати вести прямий діалог, зазначив Глава Української держави.

«Народ, який мене обрав, не готовий до капітуляції, ми не готові до ультиматумів. Але ми можемо дискутувати з Росією щодо майбутнього Криму та Донбасу», – додав Президент.

Щодо так званої денацифікації, яку Росія вказує серед вимог до України, то, на думку Володимира Зеленського, вона спрямована на знищення нації.

«Це багато разів було в історії і завжди закінчувалося дуже погано. Але закінчувалося для деяких держав так, що їм потім було соромно за те, що вони починали очищення світу від тієї чи іншої нації. А деяким державам було соромно за те, що на цьому страшному, кривавому шляху вони не вступилися та не захищали іншу націю», – зазначив він.

Президент наголосив, що оголошення «денацифікації» – це чистий нацизм, це знищення української нації.

«Те саме було в 40-х роках, нацистська Німеччина проводила денацифікацію єврейського народу. Зараз відбувається те саме. Я просто не знав, що в сучасному світі так може бути. Що людина, яка оголошує денацифікацію, може отримати за це якусь підтримку. Це і є злочин проти народу. Тому що сказати «денацифікація», а потім бомбити цивільних людей – це геноцид проти українського народу», – акцентував Глава держави та висловив переконання, що у майбутньому світ визнає, що це було знищення народу України.

На запитання, чому він відмовився виїхати з України через загрозу життю, коли йому це пропонували, Володимир Зеленський відповів: «Я відмовив. Тому що як я можу? Я – громадянин цієї держави, законно обраний Президент. Якби я поїхав, я б припинив на цьому своє життя. Я був би живим, але я був би вже не людиною. Я просто був би тілом. Я б себе не поважав. А найстрашніше – що б я сказав своїм дітям. Хто я ? Я повівся як Президент? Як гарант Конституції ? Це ж не просто словосполучення – гарант Конституції. Я – гарант свого народу. Тож треба бути разом. Захищатися треба разом. Тому я тут. Допомагаю своїй країні, підтримую свою державу як можу. І підтримую та пишаюся своїми військовими», – наголосив Володимир Зеленський і висловив сподівання на «хепі-енд».

Джерело: сайт Президента України https://www.president.gov.ua/news/ukray ... ma-s-73433
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Україна повинна мати колективний договір безпеки зі всіма своїми сусідами за участю провідних держав світу – Президе

Повідомлення Волонтери Херсону »

Украина должна иметь коллективный договор безопасности со всеми соседями при участии ведущих государств мира – Президент

Украина готова вести диалог с Россией о гарантиях безопасности, относительно будущего оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, но не готова капитулировать. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

«В отношении НАТО я много раз говорил и передавал публично месседжи и России, и Президенту Путину: мы готовы к любым гарантиям безопасности нашей страны от соответствующих государств, которые должны гарантировать. И Россия также среди этих государств, потому что Россия – наш сосед», – отметил он.

По мнению Владимира Зеленского, в будущем Украина должна иметь коллективный договор безопасности со всеми своими соседями и при участии ведущих государств мира – США, Франции, Германии, а также Турции, с которой наша страна граничит через Черное море.

«Это будут гарантии не только для Украины. Это будут гарантии и России, о которых она постоянно говорит. Хотя я не знаю, от кого она защищается. Потому что Украина никогда ни на кого не нападала, а только вела оборонные действия. Потому что защищает последнее, что у нас есть, – семью и землю», – подчеркнул Президент.

Что касается требований, предъявляемых Украине российскими властями, в частности о признании независимости оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Глава государства отметил, что по этому пункту возможен компромисс.

«Для меня важно, как там будут жить люди, желающие быть в составе Украины. Мне интересно, что думают те, кто видят себя гражданами Российской Федерации. Но мы должны обсуждать этот вопрос. Так же, как компромиссы в вопросе Крыма. Мы не можем признать, что Крым – это территория России. Думаю, РФ будет сложно признать, что это территория Украины. Полагаю, мы достаточно умны, чтобы решение этих двух вопросов не вызвало никаких революций внутри обществ, чтобы этим решением были удовлетворены люди: и те, кто живет на тех территориях, и те, кто живет в Украине», – сказал Владимир Зеленский и добавил, что до оккупации эти территории были в составе Украины.

Но, чтобы решить все эти вопросы, Президенту России Владимиру Путину необходимо начать вести прямой диалог, отметил Глава Украинского государства.

«Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией по поводу будущего Крыма и Донбасса», – добавил Президент.

Что касается так называемой денацификации, которую Россия указывает среди требований к Украине, то, по мнению Владимира Зеленского, она направлена на уничтожение нации.

«Это много раз было в истории и всегда заканчивалось очень плохо. Но заканчивалось для некоторых государств так, что им потом было стыдно за то, что они начинали очищение мира от той или иной нации. А некоторым государствам было стыдно за то, что на этом страшном кровавом пути они не вступились и не защищали другую нацию», – отметил он.

Президент подчеркнул, что объявление «денацификации» – это чистый нацизм, это уничтожение украинской нации.

«То же самое было в 40-х годах, нацистская Германия проводила денацификацию еврейского народа. Сейчас происходит то же самое. Я просто не знал, что в современном мире так может быть. Что человек, объявляющий денацификацию, может получить за это какую-то поддержку. Это и есть преступление против народа. Потому что сказать «денацификация», а затем бомбить гражданское население – это геноцид против украинского народа», – подчеркнул Глава государства и выразил убеждение, что в будущем мир признает, что это было уничтожение народа Украины.

На вопрос, почему он отказался уехать из Украины из-за угрозы жизни, когда ему это предлагали, Владимир Зеленский ответил: «Я отказал. Потому что как я могу? Я – гражданин этого государства, законно избранный Президент. Если бы я уехал, я бы прекратил на этом свою жизнь. Я был бы жив, но я был бы уже не человеком. Я просто был бы телом. Я бы себя не уважал. А самое страшное – что бы я сказал своим детям. Кто я? Я поступил как Президент? Как гарант Конституции? Это не просто словосочетание – гарант Конституции. Я – гарант своего народа. Поэтому нужно быть вместе. Защищаться нужно вместе.

Поэтому я здесь. Помогаю своей стране, поддерживаю свое государство как могу. И поддерживаю и горжусь своими военными», – подчеркнул Владимир Зеленский и выразил надежду на «хэппи-энд».

Источник: сайт Президента Украины https://www.president.gov.ua/ru/news/uk ... ma-s-73433
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Україна повинна мати колективний договір безпеки зі всіма своїми сусідами за участю провідних держав світу – Президе

Повідомлення Волонтери Херсону »

Ukraine must have a collective security agreement with all its neighbors with the participation of the world's leading powers - PresidentUkraine is ready to hold a dialogue with Russia on security guarantees, on the future of the occupied territories of the Donetsk and Luhansk regions, Crimea, but is not ready to capitulate. This was stated by President Volodymyr Zelenskyy in an interview for ABC News.

"I have spoken many times about NATO and publicly conveyed messages to both Russia and President Putin: we are ready for any guarantees of our country's security from the respective states that must guarantee. And Russia is also among these states, because Russia is our neighbor," he said.

According to Volodymyr Zelenskyy, in the future Ukraine must have a collective security agreement with all its neighbors and with the participation of the world’s leading countries - the United States, France, Germany and Turkey, with which our country borders in the Black Sea.

"These will be guarantees not only for Ukraine. These will be guarantees for Russia as well, about which it is constantly talking. Although I don't know who it is protecting itself from. Because Ukraine has never attacked anyone, it only conducted defensive actions. Because it protects the last thing we have - the family and the land," the President stressed.

As for the demands put forward by the Russian authorities, in particular regarding the recognition of the independence of the occupied territories of the Donetsk and Luhansk regions, the Head of State noted that a compromise is possible on this point.

"It is important to me how people who want to be part of Ukraine will live there. I am interested in the opinion of those who see themselves as citizens of the Russian Federation. However, we must discuss this issue. As well as compromises on Crimea. We cannot recognize that Crimea is the territory of Russia. I think it will be difficult for Russia to recognize that this is the territory of Ukraine. I think we are smart enough to ensure that the decision on these two issues does not cause any revolutions within societies, so that people are satisfied with this decision: both those who live in those territories and those who live in Ukraine," said Volodymyr Zelenskyy and added that before the occupation these territories were part of Ukraine.

But in order to resolve all these issues, Russian President Vladimir Putin has to start a direct dialogue, the Ukrainian President said.

"The people who elected me are not ready to surrender, we are not ready for ultimatums. But we can discuss with Russia the future of Crimea and Donbas," the President added.

As for the so-called denazification, which Russia points out among the demands on Ukraine, according to Volodymyr Zelenskyy, it is aimed at the destruction of the nation.

"It has happened many times in history and it has always ended very badly. It ended up for some states that they were later ashamed of starting the cleansing of the world of one nation or another. And some states were ashamed that on this terrible, bloody path, they had not defended another nation," he said.

The President stressed that the proclamation of "denazification" is pure Nazism, it is the destruction of the Ukrainian nation.

"It was the same in the 1940s, Nazi Germany carried out denazification of the Jewish people. The same thing is happening now. I just didn't know it could happen in today's world. That a person who declares denazification can get some support for it. This is a crime against the nation. Because saying “denazification” and then bombing civilians is genocide against the Ukrainian people," he said, expressing confidence that in the future the world would recognize that it was the extermination of the Ukrainian people.

When asked why he refused to leave Ukraine when he was offered it because of the threat to his life, Volodymyr Zelenskyy answered: “I refused. Because how can I? I am a citizen of this state, a legitimately elected President. If I left, I would end my life. I would be alive, but I would no longer be human. I would just be a body. I would not respect myself. And worst of all, what would I say to my children. Who am I? Did I behave as the President? As the guarantor of the Constitution? This is not just a phrase - the guarantor of the Constitution. I am the guarantor of my people. So we have to stand together. We have to defend ourselves together. That's why I'm here. I help my country, I support my state as much as I can. I support and I am proud of my military". Volodymyr Zelenskyy stressed that and expressed hope for a "happy end".

Source: https://www.president.gov.ua/en/news/uk ... ma-s-73433
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 0 гостей