Андрій Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини росією в Україні

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1599
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Андрій Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини росією в Україні

Повідомлення Волонтери Херсону »

Андрій Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні, які потім будуть використані в міжнародних судах

Для ефективного збору та обробки інформації про порушення прав людини Російською Федерацією під час війни з Україною створено веб-платформу https://humanrights.gov.ua/. Про це розповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Зібрані факти будуть використані як докази для захисту та представництва України у Європейському суді з прав людини та Міжнародному суді ООН. Президент Володимир Зеленський своїм указом уже уповноважив відповідальних осіб на представлення та захист інтересів України в Міжнародному суді ООН у справі проти Росії щодо звинувачень у геноциді. І таких справ буде більше», – наголосив він.

Заступник керівника Офісу Глави держави Юлія Соколовська зазначила, що вдалося скоординувати зусилля Офісу Президента, Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ та Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, заручитися підтримкою партнерів і в короткі строки створити міжурядову платформу, яка допоможе зібрати докази про порушення прав людини в нашій країні.

«Отримана інформація дасть змогу притягати до відповідальності Російську Федерацію та відстоювати інтереси України на міжнародних судових майданчиках», – переконана вона.

Для того щоб зафіксувати порушення прав людини та/або скоєний злочин, необхідно заповнити форму, описати факт порушення прав людини загарбником, долучити наявні докази: фото-, відеоматеріали, документи, інформацію про свідків, жертви.

Уся інформація та свідки, які її нададуть, перебуватимуть під надійним захистом. Відомості будуть опрацьовані кваліфікованою командою юристів та підготовлені для захисту інтересів нашої держави. Доказова база буде використана лише в судових справах України проти Російської Федерації з дотриманням міжнародних стандартів правосуддя.

Як зауважила заступниця міністра юстиції з європейської інтеграції Валерія Коломієць, Мін'юст України протягом восьми років проводить ефективну юридичну війну проти Російської Федерації на майданчику Європейського суду з прав людини.

«У перший тиждень з початку повномасштабних військових дій РФ на території України ми переконали суд застосувати запобіжні заходи проти Російської Федерації, дія яких тепер автоматично поширюється на кожну індивідуальну заяву, які люди вже подають до Суду проти Російської Федерації. Запуск цього порталу допоможе нам ефективніше та швидше налагодити роботу із захисту прав людей України під час військової агресії країни-окупанта», – зазначила Валерія Коломієць.

Джерело: сайт Президента України https://www.president.gov.ua/news/andri ... ushe-73461

Теги:
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1599
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Андрій Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні

Повідомлення Волонтери Херсону »

Andriy Yermak: We are collecting all the facts about Russia's crimes and human rights violations in Ukraine, which will then be used in international courtsA web platform https://humanrights.gov.ua/ has been created to effectively collect and process information on human rights violations by the Russian Federation during the war with Ukraine, Head of the President's Office Andriy Yermak told.

"The collected facts will be used as evidence for the defense and representation of Ukraine in the European Court of Human Rights and the International Court of Justice. By his decree, President Volodymyr Zelenskyy has already authorized those responsible to represent and defend Ukraine's interests in the UN International Court of Justice in the case against Russia on genocide charges. And there will be more such cases," he stressed.

Deputy Head of the Office of the President Yuliya Sokolovska noted that the Office of the President, the Ministry of Justice of Ukraine, the Ministry of Foreign Affairs and the Representative Office of the President of Ukraine in the Autonomous Republic of Crimea managed to coordinate efforts, enlist the support of partners and promptly create an intergovernmental platform, which will help collect evidence of human rights violations in our country.

"The information received will make it possible to prosecute the Russian Federation and defend Ukraine's interests in international courts," she said.

In order to record human rights violations and/or crimes committed, it is necessary to fill out a form, describe the fact of human rights violations by the aggressor, attach available evidence: photos, videos, documents, information about witnesses, victims.

All information and witnesses who will provide it will be under reliable protection. The information will be processed by a qualified team of lawyers and prepared to protect the interests of our state. The evidence base will be used only in court cases of Ukraine against the Russian Federation in compliance with international standards of justice.

According to Deputy Minister of Justice for European Integration Valeria Kolomiets, the Ministry of Justice of Ukraine has been waging an effective legal war against the Russian Federation for eight years within the European Court of Human Rights.

"In the first week of full-scale Russian hostilities in Ukraine, we persuaded the court to take precautionary measures against the Russian Federation, which now automatically apply to each individual application that people already provide to the Court against the Russian Federation. The launch of this portal will help us more effectively and quickly establish work to protect the rights of the people of Ukraine during the military aggression of the country-invader," said Valeria Kolomiets.

Source: https://www.president.gov.ua/en/news/an ... ushe-73461
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1599
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Андрій Єрмак: Ми збираємо всі факти про злочини та порушення прав людини Росією в Україні

Повідомлення Волонтери Херсону »

Андрей Ермак: Мы собираем все факты о преступлениях и нарушениях прав человека Россией в Украине, которые затем будут использованы в международных судах

Для эффективного сбора и обработки информации о нарушениях прав человека Российской Федерацией во время войны с Украиной создана веб-платформа https://humanrights.gov.ua/. Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Собранные факты будут использованы в качестве доказательств для защиты и представительства Украины в Европейском суде по правам человека и Международном суде ООН. Президент Владимир Зеленский своим указом уже уполномочил ответственных лиц на представление и защиту интересов Украины в Международном суде ООН по делу против России по обвинениям в геноциде. И таких дел будет больше», – подчеркнул он.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Юлия Соколовская отметила, что удалось скоординировать усилия Офиса Президента, Министерства юстиции Украины, Министерства иностранных дел и Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым, заручиться поддержкой партнеров и в короткие сроки создать межправительственную платформу, которая поможет собрать доказательства о нарушениях прав человека в нашей стране.

«Полученная информация позволит привлечь Российскую Федерацию к ответственности и отстаивать интересы Украины на международных судебных площадках», – убеждена она.

Для того чтобы зафиксировать нарушение прав человека и/или совершенное преступление, необходимо заполнить форму, описать факт нарушения прав человека захватчиком, приобщить имеющиеся доказательства: фото-, видеоматериалы, документы, информацию о свидетелях, жертвах.

Вся информация и свидетели, которые предоставят ее, будут под надежной защитой. Сведения будут проработаны квалифицированной командой юристов и подготовлены для защиты интересов нашего государства. Доказательная база будет использована только в судебных делах Украины против Российской Федерации с соблюдением международных стандартов правосудия.

Как отметила заместитель министра юстиции по европейской интеграции Валерия Коломиец, Минюст Украины в течение восьми лет ведет эффективную юридическую войну против Российской Федерации на площадке Европейского суда по правам человека.

«В первую неделю с начала полномасштабных военных действий РФ на территории Украины мы убедили суд принять превентивные меры против Российской Федерации, действие которых теперь автоматически распространяется на каждое индивидуальное заявление, которое люди уже подают в суд против Российской Федерации. Запуск этого портала поможет нам более эффективно и оперативно наладить работу по защите прав людей Украины во время военной агрессии страны-оккупанта», – отметила Валерия Коломиец.

Источник: сайт Президента Украины https://www.president.gov.ua/ru/news/an ... ushe-73461
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 0 гостей