Європейці повинні посилювати санкції проти росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати геноцид в Україні

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1601
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Європейці повинні посилювати санкції проти росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати геноцид в Україні

Повідомлення Волонтери Херсону »

Європейці повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати геноцид в Україні – звернення Президента Володимира Зеленського
4f336caed3a5050a0165637ec0be749f_1646862926_extra_large.jpeg
4f336caed3a5050a0165637ec0be749f_1646862926_extra_large.jpeg (107.48 Кіб) Переглянуто 2280 разів
Європейці! Українці! Маріупольці!

Сьогодні день, який визначає все. Визначає, хто на чиєму боці. Російські бомби впали на лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Дитячу лікарню. Пологовий будинок, який працює! Будівлі зруйновані. Станом на цей час – 17 поранених. Розбір завалів іще триває. Люди вчасно почали ховатися від повітряної загрози.

Від 500-кілограмових авіаційних бомб, які окупанти скидають на наші українські міста. І вже багато разів.

Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?

Це вже за межею звірства. Усе, що окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства. Європейці! Українці! Маріупольці! Сьогодні ми повинні бути єдиними в засудженні цього воєнного злочину Росії, у якому відображається все те зло, яке окупанти принесли на нашу землю.

Усі зруйновані міста. Те, що вони зробили з Волновахою, Харковом, Ізюмом, Охтиркою, Черніговом, Бородянкою, Гостомелем, Житомиром та ще десятками наших українських міст, які ніколи не становили жодної загрози Російській Федерації.

Зруйновані лікарні. Зруйновані школи, зруйновані церкви, звичайні будинки. І всі вбиті люди. Вбиті діти.

Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців.

Європейці! Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося у Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили. Ви знаєте.

А отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид.
Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну.

В Москве прекрасно знают, что Мариуполь – это тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области. Столько обвинений, столько требований... И мы видим сейчас, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя, работают на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей, представьте себе, такие же люди, как вы, в родильных домах Мариуполя.

Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да и любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?

Говорив сьогодні з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Також працювали і говорили зі спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі. З Премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Дякую за підтримку, Борисе.

Партнери повністю поінформовані про те, що відбувається в нашому Маріуполі. І про ситуацію в усіх інших регіонах України, де тривають бойові дії. Працюємо, щоб Росія відчула наслідки своїх дій. Робимо все для того, щоб нарешті убезпечити наше небо. Я вдячній абсолютній більшості українців, які підтримують цю позицію. Які збирають підписи, які переконують своїх знайомих на Заході, пишуть у соцмережах, організовують мітинги.

Ми маємо разом повернути деяким лідерам Заходу сміливість. Щоб вони нарешті зробили те, що повинні були зробити ще в перший день вторгнення. Або закрити українське небо від російських ракет і бомб, або дати нам бойові літаки, щоб ми все зробили самі. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою.

Сьогодні нам вдалося організувати роботу трьох гуманітарних коридорів. З міста Суми, з міст і містечок Київської області та з Енергодара.

Загалом було врятовано близько 35 тисяч людей. Завтра продовжимо. Готуємо шість коридорів. Молимося, щоб вийшло вивезти людей ще з Маріуполя, з Ізюма, з Волновахи тощо. Вивезти в безпечні міста нашої вільної України.

І я впевнений, що кожен українець, чиєї допомоги ці люди потребують, зробить усе можливе, щоб вони відчували наше піклування. Поки не зможуть повернутися додому.

І наостанок. Щороку саме 9 березня оголошуються лауреати Шевченківської премії. Нашої національної премії, яка відзначає найвагоміший внесок у збереження та розвиток українського духу, нашої національної культури.

Я вважаю, що під час воєнного стану й поки тривають запеклі бої за нашу свободу треба дотримуватися наших традицій. Не зраджувати їх. Щоб ми зберегли все наше, українське, повністю, поки йдемо до перемоги. Поки йдемо до миру.

Указ підписано. Тепер з нетерпінням чекаю нагоди зустрітися з лауреатами. Але вже після перемоги. Після перемоги України.

Слава Україні!Джерело: сайт Президента України https://www.president.gov.ua/news/yevro ... -sho-73465

Теги:
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1601
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Європейці повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати геноцид в Укр

Повідомлення Волонтери Херсону »

Europeans must tighten sanctions against Russia so that it has no chance to continue the genocide in Ukraine - address by President Volodymyr Zelenskyy

Europeans! Ukrainians! Mariupol residents!

Today is the day that defines everything. Defines who is on whose side. Russian bombs fell on a hospital and maternity hospital in Mariupol. Children's hospital. Maternity hospital that is functioning! Buildings are destroyed. As of now, there are 17 wounded. Disassembly of the debris is still ongoing. People began to hide from the air threat in time.

From 500 kg aviation bombs dropped by the invaders on Ukrainian cities. Many times already.

Children's hospital. Maternity hospital. What did they threaten the Russian Federation with? What kind of country is this - the Russian Federation, which is afraid of hospitals and maternity hospitals and destroys them? Were there little Banderivtsi? Or were pregnant women going to fire at Rostov? Did someone in the maternity hospital abuse Russian-speakers? What was that? Was it the denazification of the hospital?

It is beyond atrocities already. Everything that the invaders are doing to Mariupol is beyond atrocities already. Europeans! Ukrainians! Mariupol residents! Today, we must be united in condemning this war crime of Russia, which reflects all the evil that the invaders brought to our land.

All destroyed cities. What they did to Volnovakha, Kharkiv, Izyum, Okhtyrka, Chernihiv, Borodyanka, Hostomel, Zhytomyr and dozens of other Ukrainian cities, which never posed any threat to the Russian Federation.

Destroyed hospitals. Destroyed schools, churches, houses. And all the people killed. All the children killed.

The air bomb on the maternity hospital is the final proof. Proof that the genocide of Ukrainians is taking place.

Europeans! You won’t be able to say that you didn't see what happened to Ukrainians, what happened to Mariupol residents. You saw. You know.

Therefore, you must increase sanctions against Russia so that it no longer has any opportunity to continue this genocide.

You must put pressure on Russia to force it to sit down at the negotiating table and end this brutal war.

Moscow knows very well that Mariupol is also the Donetsk region. We have heard so much from Russia about the inhabitants of the Donetsk region. So many accusations, so many demands... And now we see how Russia actually treats the residents of the Donetsk region. Treats ordinary people who live in the houses of Mariupol, work at the enterprises of the city of Mariupol, are treated in hospitals of Mariupol and give birth to children, imagine, people like you give birth to children in the maternity hospitals of Mariupol.

We have not done and never would have done anything similar to this war crime to any of the cities of the Donetsk, Luhansk or any other region. To any of the cities on earth. Because we are people. And you?

I spoke today with European Council President Charles Michel and European Commission President Ursula von der Leyen. We also worked and spoke with Speaker of the United States House of Representatives Nancy Pelosi, with Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson. Thank you for your support, Boris.

The partners are fully informed about what is happening in our Mariupol. And about the situation in all other regions of Ukraine, where hostilities continue. We are working to make Russia feel the consequences of its actions. We are doing everything to finally secure our sky. I am grateful to the vast majority of Ukrainians who support this position. Those who collect signatures, who convince their acquaintances in the West, write on social networks, organize rallies.

Together we must return courage to some Western leaders. So that they finally do what they had to do on the first day of the invasion. Either close the Ukrainian sky from Russian missiles and bombs, or give us fighter jets so that we can do everything ourselves. A pause without a decision has become simply deadly.

Today we managed to organize the work of three humanitarian corridors. From the city of Sumy, from the cities and towns of the Kyiv region and from Enerhodar.

In total, about 35,000 people were rescued. We will continue tomorrow. We are preparing six corridors. We pray that people will be taken out of Mariupol, Izyum, Volnovakha, etc. Taken to safe cities of our free Ukraine.

And I am sure that every Ukrainian whose help these people need will do everything possible to make them feel our care. Until they can return home.

And finally. Every year on March 9, the winners of the Shevchenko Prize are announced. Our national award for the most significant contribution to the preservation and development of the Ukrainian spirit, our national culture.

I believe that our traditions must be observed during martial law and the fierce battles for our freedom. We must not betray them so that we preserve all ours, Ukrainian, completely while we are heading to victory. While we are heading to peace.

The decree was signed. Now I look forward to meeting the winners. But after the victory. After the victory of Ukraine.

Glory to Ukraine!

Source: https://www.president.gov.ua/en/news/ye ... -sho-73465
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1601
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Європейці повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати геноцид в Укр

Повідомлення Волонтери Херсону »

Европейцы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее не было никакой возможности продолжать геноцид в Украине – обращение Президента Владимира Зеленского

Европейцы! Украинцы! Мариуполь!

Сегодня день, который определяет все. Определяет, кто на чьей стороне. Российские бомбы упали на больницу и роддом в Мариуполе. Детская больница. Работающий роддом! Здания разрушены. По состоянию на данный момент – 17 раненых. Разбор завалов продолжается. Люди вовремя начали прятаться от воздушной угрозы.

От 500-килограммовых авиационных бомб, которые оккупанты сбрасывают на наши украинские города. И уже много раз.

Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая – Российская Федерация, которая боится больниц, боится роддомов и уничтожает их? Там что, были маленькие бандеровцы? Беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Что это было? Денацификация больницы?

Это уже за гранью зверства. Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – это уже за гранью зверства. Европейцы! Украинцы! Мариуполь! Сегодня мы должны быть едиными в осуждении этого военного преступления России, в котором отражается все зло, которое оккупанты принесли на нашу землю.

Все разрушенные города. То, что они сделали с Волновахой, Харьковом, Изюмом, Ахтыркой, Черниговом, Бородянкой, Гостомелем, Житомиром и еще десятками наших украинских городов, никогда не представлявших никакой угрозы для Российской Федерации.

Разрушены больницы. Разрушены школы, разрушены церкви, обычные дома. И все убитые люди. Убитые дети.

Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство. Доказательство того, что происходит геноцид украинцев.

Европейцы! Вы не сможете сказать, что не видели, что происходило с украинцами, что происходило в Мариуполе с мариупольцами. Вы видели. Вы знаете.

Следовательно, вы должны усиливать санкции против России так, чтобы у нее больше не было никакой возможности продолжать этот геноцид.

Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и закончили эту зверскую войну.

В Москве прекрасно знают, что Мариуполь – это тоже Донецкая область. Мы столько слышали от России о жителях Донецкой области. Столько обвинений, столько требований... И мы видим сейчас, как в России на самом деле относятся к жителям Донецкой области. К простым людям, которые живут в домах Мариуполя, работают на предприятиях города Мариуполя, лечатся в больницах Мариуполя и рожают детей. Представьте себе, такие же люди, как вы, в родильных домах Мариуполя.

Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской, да и любой области. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?

Говорил сегодня с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также работали и говорили со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси. С Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Спасибо за поддержку, Борис.

Партнеры полностью проинформированы о том, что происходит в нашем Мариуполе. И о ситуации во всех других регионах Украины, где продолжаются боевые действия. Работаем, чтобы Россия ощутила последствия своих действий. Делаем все для того, чтобы наконец-то обезопасить наше небо. Я благодарен абсолютному большинству украинцев, которые поддерживают эту позицию. Которые собирают подписи, убеждают своих знакомых на Западе, пишут в соцсетях, организовывают митинги.

Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они наконец сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения. Либо закрыть украинское небо от российских ракет и бомб, либо дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами. Пауза без решения стала уже просто убийственной.

Сегодня нам удалось организовать работу трех гуманитарных коридоров. Из города Сумы, из городов и городков Киевской области и из Энергодара.

В общей сложности было спасено около 35 тысяч человек. Завтра продолжим. Готовим шесть коридоров. Молимся, чтобы получилось вывезти людей из Мариуполя, из Изюма, из Волновахи и т. д. Вывезти в безопасные города нашей свободной Украины.

И я уверен, что каждый украинец, в чьей помощи эти люди нуждаются, сделает все возможное, чтобы они чувствовали нашу заботу. Пока не смогут вернуться домой.

И напоследок. Каждый год именно 9 марта объявляются лауреаты Шевченковской премии. Нашей национальной премии, которая отмечает наиболее весомый вклад в сохранение и развитие украинского духа, нашей национальной культуры.

Я считаю, что во время военного положения и пока продолжаются ожесточенные бои за нашу свободу нужно соблюдать наши традиции. Не изменять им. Чтобы мы сохранили все наше, украинское, полностью, пока идем к победе. Пока идем к миру.

Указ подписан. Теперь с нетерпением жду возможности встретиться с лауреатами. Но уже после победы. После победы Украины.

Слава Украине!

Источник: сайт Президента Украины https://www.president.gov.ua/ru/news/ye ... -sho-73465
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 4 гостей