Україна та її громадяни заслужили бути в ЄС – Володимир Зеленський

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Україна та її громадяни заслужили бути в ЄС – Володимир Зеленський

Повідомлення Волонтери Херсону »

Сприяння наданню Україні членства у Європейському Союзі є одним із важливих засобів підтримки нашої держави з боку європейських країн. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками іноземних ЗМІ у Києві.

«Ми вважаємо, що ми заслужили бути у Європейському Союзі. Не треба нам нічого обіцяти. Нас треба конкретно підтримати. Найкраще, що може зробити уряд, його прем’єр, якщо не говорити про зброю, а говорити в контексті ЄС, який нас також мотивує, то найкраще, що можна зробити, – говорити конкретно, що він виступає за те, щоб Україна була членом ЄС», – сказав Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що для України важливо отримати відповідь на це питання саме зараз.

«З яких причин, чому, коли – це нікому не цікаво. У нас війна сьогодні, відповіді на всі питання, які ми ставимо світу, – ми хочемо чути їх сьогодні», – наголосив він.

Президент також зробив акцент на важливості того, щоб стосовно цього висловилися всі держави – члени Євросоюзу.

«Якщо Європейський Союз каже «так», то треба конкретно сказати «так», і сказати кожному. Не балансувати між крапельками дипломатії, бо будеш повністю під дощем», – переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави констатував: навіть попри ті обставини, у яких нині опинилася наша держава через вторгнення Росії, не всі країни ЄС згодні з тим, що треба думати про приєднання України до Євросоюзу.

«Вважаю, що Україна – достойна країна. А найголовніше – це люди. Наші люди показали, що вони сміливі, міцні, європейські, не кинуть нікого в біді, що важливо. Довели, що вони спроможні боротися. Я думаю, що це тільки посилює Європейський Союз», – зазначив Президент.

Джерело: сайт Президента України https://www.president.gov.ua/news/ukray ... imir-73521

Теги:
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Україна та її громадяни заслужили бути в ЄС – Володимир Зеленський

Повідомлення Волонтери Херсону »

Ukraine and its citizens deserved to be in the EU - Volodymyr Zelenskyy

Promoting Ukraine's membership in the European Union is one of the important means of support for our state by European countries. This was stated by President Volodymyr Zelenskyy during a meeting with representatives of foreign media in Kyiv.

"We believe we deserved to be in the European Union. We do not need promises. We need concrete support. The best thing the government, its prime minister, can do, if we are not speaking of weapons, but speaking in the context of the EU, which also motivates us, is to say specifically that he or she stands for Ukraine being a member of the EU," the President said.

Volodymyr Zelenskyy noted that it is important for Ukraine to get an answer to this question right now.

"For what reasons, why, when - no one is interested in that. We have a war today, we want to hear the answers to all the questions we ask the world today," he said.

The President also stressed the importance of all EU member states speaking out as regards this issue.

“If the European Union says “yes”, then it is necessary to say “yes” specifically and everyone should say that. Do not balance between the raindrops of diplomacy, because you will be completely under the rain," Volodymyr Zelenskyy is convinced.

The Head of State noted that even in spite of the circumstances in which our state has found itself due to Russia's invasion, not all EU countries agree that Ukraine's accession to the European Union should be considered.

"I believe that Ukraine is a worthy country. And the most important thing is people. Our people have shown that they are brave, strong, European, that they will not leave anyone in trouble, which is important. They proved that they can fight. I think this only strengthens the European Union," said the President.

Source: https://www.president.gov.ua/en/news/uk ... imir-73521
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Україна та її громадяни заслужили бути в ЄС – Володимир Зеленський

Повідомлення Волонтери Херсону »

Украина и ее граждане заслужили быть в ЕС – Владимир Зеленский

Содействие предоставлению Украине членства в Европейском Союзе является одним из важных средств поддержки нашего государства со стороны европейских стран. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время встречи с представителями иностранных СМИ в Киеве.

«Мы считаем, что мы заслужили быть в Европейском Союзе. Не нужно нам ничего обещать. Нас нужно конкретно поддержать. Лучшее, что может сделать правительство, его премьер, если не говорить об оружии, а говорить в контексте ЕС, который нас также мотивирует, то лучшее, что можно сделать, – говорить конкретно, что он выступает за то, чтобы Украина была членом ЕС», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что для Украины важно получить ответ на этот вопрос именно сейчас.

«По каким причинам, почему, когда – это никому не интересно. У нас война сегодня, ответы на все вопросы, которые мы задаем миру, – мы хотим слышать их сегодня», – подчеркнул он.

Президент также сделал акцент на важности того, чтобы по этому поводу высказались все государства – члены Евросоюза.

«Если Европейский Союз говорит «да», то нужно конкретно сказать «да», и сказать каждому. Не балансировать между капельками дипломатии, потому что будешь полностью под дождем», – убежден Владимир Зеленский.

Глава государства констатировал: даже несмотря на те обстоятельства, в которых сейчас оказалось наше государство из-за вторжения России, не все страны ЕС согласны с тем, что следует думать о присоединении Украины к Евросоюзу.

«Считаю, что Украина – достойная страна. А самое главное – это люди. Наши люди показали, что они смелые, крепкие, европейские, не бросят никого в беде, что важно. Доказали, что они способны сражаться. Я думаю, что это только усиливает Европейский Союз», – сказал Президент.

Источник: сайт Президента Украины https://www.president.gov.ua/ru/news/uk ... imir-73521
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 0 гостей