Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі закликав провідні інвестиційні компанії світу до участі у відновленні України

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1428
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі закликав провідні інвестиційні компанії світу до участі у відновленні України

Повідомлення Волонтери Херсону »

Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі закликав провідні інвестиційні компанії світу до участі у відновленні України після війни
e0b51eb6aea224cf0bd41989e06b60e3_1647536524_extra_large.jpeg
e0b51eb6aea224cf0bd41989e06b60e3_1647536524_extra_large.jpeg (84.33 Кіб) Переглянуто 2187 разів
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі онлайн-конференції з представниками провідних інвестиційних компаній світу.

Він розповів, що російська армія продовжує бомбардувати українські міста, унаслідок чого гинуть цивільні громадяни, діти.

«Про жахливу ситуацію в Маріуполі сьогодні говорить увесь світ. Не набагато краща ситуація в Харкові, у населених пунктах навколо Києва. Та Україна ніколи не здасться, ніколи не поступиться своєю незалежністю. А армія країни, яка не є членом НАТО, зупинила й продовжує боротися з однією з найбільших армій світу», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, переговори з Російською Федерацією щодо припинення війни відбуваються непросто, і дуже складно передбачити все, про що врешті-решт сторони, можливо, домовляться. Але для України точно немає компромісів щодо її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності.

Керівник Офісу Президента переконаний, що війна Росії проти України зруйнувала структуру не лише європейської, а й світової безпеки, і потрібно будувати нову, де нашій державі належатиме одна з ключових позицій.

Андрій Єрмак також зазначив, що після завершення війни українці дуже швидко відновлюватимуть свою прекрасну країну. Для цього Україна планує залучити кошти міжнародних партнерів, а також репарації, які має сплатити Російська Федерація.

Він закликав бізнес інвестувати в купівлю військових облігацій українського уряду, а відповідальні компанії, які вже пішли чи йдуть із Росії, – переорієнтовуватися в майбутньому на Україну. Також, на думку керівника Офісу Президента, було б слушно розглянути питання створення спеціальних фондів чи індивідуальних програм для відновлення й відбудови України.

«Найкращою відповіддю на ті нелюдські вчинки, які ми бачимо зараз на території нашої країни, буде поява на місці зруйнованих будівель найсучасніших будинків, підприємств, де зможуть працювати українці. І ми дуже сподіваємося, що завдяки цьому люди, які зараз змушені виїжджати з України, швидко повернуться на свою батьківщину», – резюмував Андрій Єрмак.

Джерело: сайт Президента України https://www.president.gov.ua/news/andri ... i-in-73637
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1428
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі закликав провідні інвестиційні компанії світу до участі у відновленні України

Повідомлення Волонтери Херсону »

Андрей Ермак во время онлайн-встречи призвал ведущие инвестиционные компании мира к участию в восстановлении Украины после войны

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу в режиме онлайн-конференции с представителями ведущих инвестиционных компаний мира.

Он рассказал, что российская армия продолжает бомбить украинские города, в результате чего гибнут мирные граждане, дети.

«Об ужасной ситуации в Мариуполе сегодня говорит весь мир. Ненамного лучше ситуация в Харькове, в населенных пунктах вокруг Киева. Но Украина никогда не сдастся, никогда не пожертвует своей независимостью. А армия страны, которая не является членом НАТО, остановила и продолжает бороться с одной из крупнейших армий мира», – подчеркнул Андрей Ермак.

По его словам, переговоры с Российской Федерацией относительно прекращения войны проходят непросто, и очень сложно предвидеть все, о чем стороны в конце концов, возможно, договорятся. Но для Украины точно нет компромиссов в вопросах ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Руководитель Офиса Президента убежден, что война России против Украины разрушила структуру не только европейской, но и мировой безопасности, и нужно строить новую, где нашему государству будет принадлежать одна из ключевых позиций.

Андрей Ермак также отметил, что после завершения войны украинцы будут очень быстро восстанавливать свою прекрасную страну. Для этого Украина планирует привлечь средства международных партнеров, а также репарации, которые должна уплатить Российская Федерация.

Он призвал бизнес инвестировать в покупку военных облигаций украинского правительства, а ответственные компании, которые уже ушли либо уходят из России, – переориентироваться в будущем на Украину. Также, по мнению руководителя Офиса Президента, было бы правильно рассмотреть вопрос создания специальных фондов или индивидуальных программ для восстановления и возрождения Украины.

«Лучшим ответом на те бесчеловечные поступки, которые мы видим сейчас на территории нашей страны, будет появление на месте разрушенных зданий самых современных домов, предприятий, где смогут работать украинцы. И мы очень надеемся, что благодаря этому люди, которые сейчас вынуждены уезжать из Украины, быстро вернутся на свою родину», – резюмировал Андрей Ермак.

Источник: сайт Президента Украины https://www.president.gov.ua/ru/news/an ... i-in-73637
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1428
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Андрій Єрмак під час онлайн-зустрічі закликав провідні інвестиційні компанії світу до участі у відновленні України

Повідомлення Волонтери Херсону »

During the online meeting, Andriy Yermak called on the world's leading investment companies to participate in the reconstruction of Ukraine after the war

Head of the Office of the President of Ukraine Andriy Yermak held an online conference with representatives of the world's leading investment companies.

He said that the Russian army continues to bomb Ukrainian cities, killing civilians and children.

"Today the whole world is talking about the terrible situation in Mariupol. The situation is not much better in Kharkiv, in the settlements around Kyiv. But Ukraine will never give up, will never give up its independence. And the army of a non-NATO country has stopped and continues to fight one of the largest armies in the world," Andriy Yermak stressed.

According to him, negotiations with the Russian Federation to end the war are not easy, and it is very difficult to predict everything that the parties may eventually agree on. But there is definitely no compromise for Ukraine regarding its independence, sovereignty and territorial integrity.

The Head of the President's Office is convinced that Russia's war against Ukraine has destroyed the structure of not only European, but also world security, and we need to build a new one, where our state will have one of the key positions.

Andriy Yermak also noted that after the end of the war, Ukrainians will rebuild their beautiful country very quickly. To this end, Ukraine plans to raise funds from international partners, as well as reparations to be paid by the Russian Federation.

He called on businesses to invest in the purchase of military bonds of the Ukrainian government, and responsible companies that have already left or are leaving Russia - to refocus on Ukraine in the future. Also, according to the Head of the Office of the President, it would be appropriate to consider the creation of special funds or individual programs for the restoration and reconstruction of Ukraine.

"The best answer to the inhumane acts we see now in our country will be the appearance of the most modern buildings and enterprises on the site of destroyed buildings, where Ukrainians will be able to work. And we hope that thanks to this, people who are now forced to leave Ukraine will quickly return to their homeland," Andriy Yermak summed up.

Soyrce: https://www.president.gov.ua/en/news/an ... i-in-73637
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 0 гостей