Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force представив своє бачення, як можна зупинити рос. агресію

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force представив своє бачення, як можна зупинити рос. агресію

Повідомлення Волонтери Херсону »

Володимир Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force представив своє бачення, як можна зупинити російську агресію

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у форматі відеоконференції в зустрічі представників держав – членів Joint Expeditionary Force під головуванням Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. У межах заходу Глава Української держави представив своє бачення того, як можна зупинити російську агресію та забезпечити стійкий мир на Європейському континенті.

Передусім Президент подякував державам – партнерам України за підтримку та допомогу, яку вони надають.

«Наші люди пам'ятатимуть завжди, хто прийшов на допомогу в найскладніший час для нашої держави», – зауважив він.

Володимир Зеленський зробив акцент на тому, що світ потребує нових гарантій безпеки, адже старі довели свою неефективність.

«Російське вторгнення в Україну зруйнувало все, на чому трималася безпека в нашому регіоні і, впевнений, міжнародна безпека. Вагу організацій, на які ми всі сподівалися. Силу міжнародних конвенцій. Поставило під сумнів і наймогутніший альянс світу – НАТО», – наголосив Президент України.

За його словами, НАТО досі не наважилося закрити українське небо для російських ракет і літаків, і війська РФ продовжують бомбардувати мирні українські міста та вбивати людей, підривати житлові будинки, лікарні, школи.

Тож, як зауважив Глава держави, у країн Європи, особливо тих, що межують із Росією, зараз немає впевненості в тому, що Альянс не побоїться відреагувати, якщо до них прилетять ракети та літаки РФ. Адже російські державні пропагандисти вже прямо говорять про те, що війна проти України – це лише початок, що будуть і інші країни Європи. Цього не заперечують і в Кремлі.

«Наголошуємо: нам потрібні нові формати взаємодії, нова рішучість. І якщо ми не можемо увійти у «відкриті двері» НАТО, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, які нам допомагатимуть. Як, наприклад, ваша. І мати окремі гарантії. Ми б хотіли мати надійні гарантії, які спрацюють для нас. А отже, і для вас», – заявив Президент України.

«Ми запропонували шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей самостійно. Я хотів би, щоб усі почули це, а особливо ті країни, які мають кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону», – додав він.

Також Глава Української держави наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Росію, допоки її агресивна риторика та наміри не зміняться.

За його словами, багато світових компаній попри запровадження жорстких санкцій проти РФ досі не пішли з російського ринку. Деякі, заявивши, що пішли, насправді просто вичікують, чим усе закінчиться і коли можна буде повернутися.

«Жодного міжнародного механізму впливу на корпорації на сьогодні немає. Якщо вони ігнорують кров, світ нічого не може зробити. І це навіть тоді, коли триває найстрашніша війна з часів Другої світової. Це потрібно вирішувати. Вирішувати зараз. Поки Росія не пішла далі. Санкційна політика має бути такою, щоб навіть подумати про війну ніхто не міг. Питання не тільки в Росії – питання в майбутньому: що ще може бути», – акцентував Володимир Зеленський.

На його переконання, потрібна заборона для флоту РФ користуватися світовими портами, повне відключення російських банків від SWIFT, визнання Росії державою-терористом, а також ембарго на будь-яку торгівлю з РФ.

«Ми наголошуємо: це потрібно для нас, але це потрібно й для вас. Для всього світу, для миру в Україні, у Європі», – сказав Президент і подякував Великій Британії та кожній країні, яка зайняла моральну позицію.

Глава Української держави наголосив, що «російську військову машину» ще можна спинити, щоб зупинити вбивство людей і, найголовніше, – руйнування демократій.

«Я думаю, ми всі знаємо цю практику й ці трагедії: ракети та бомби, гвинтокрили й танки, диверсанти та кібератаки – усе, що є в арсеналі сьогоднішньої Росії. Усе буде спрямовано проти Європи, якщо Україна не витримає. Тому я дуже вас прошу: допомагайте собі через те, що допомагаєте нам. Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо. Ви знаєте, що нам життєво необхідні літаки. Без ваших зусиль нам було б украй складно. Я вам вдячний. Але зрозумійте: ми потребуємо ще», – зазначив Володимир Зеленський.

Він розповів, що українські захисники захоплюють російську техніку на полі бою та знову відправляють її проти ворога, а також використовують стару радянську техніку, яка не працювала десятки років. Однак цього замало, адже, за статистикою, на один український танк припадає 100 російських, а на одного українського військового – до 30 солдатів сил окупанта.

«Тому ми дуже хочемо, щоб ви нам допомогли. Я впевнений, що ви зможете збільшити обсяг і відчуєте, як це посилить ваш захист, вашу безпеку разом з нашою. Це зробить стабільним мир не тільки у нас, а й у ваших країнах», – переконаний Президент України.

Володимир Зеленський висловився за зміцнення антивоєнної коаліції та наголосив, що наша сила – у швидких діях і солідарності.

«Наша сила – у правді. Вона на нашому боці. Ми можемо зупинити війну з Росією, щоб настав мир, якого так прагнуть українці. Мир, якого так прагне світ», – резюмував Володимир Зеленський.

Джерело: сайт Президента України https://www.president.gov.ua/news/volod ... xped-73573
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force представив своє бачення, як можна зупинити рос. агре

Повідомлення Волонтери Херсону »

Volodymyr Zelenskyy at a meeting of the Joint Expeditionary Force leaders presented his vision of how to stop Russian aggression

President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy took part in a meeting of representatives of the member states of the Joint Expeditionary Force chaired by Prime Minister of the United Kingdom Boris Johnson in the format of a video conference. During the event, the President of Ukraine presented his vision of how to stop Russian aggression and ensure lasting peace on the European continent.

First of all, the President thanked the partner countries of Ukraine for the support and assistance they provide.

“Our people will always remember who came to the rescue at the most difficult time for our state,” he said.

Volodymyr Zelenskyy emphasized that the world needs new security guarantees, as the old ones have proved their ineffectiveness.

“The Russian invasion of Ukraine destroyed everything that security in our region, and I am sure international security, was based on. The weight of the organizations we all hoped for. The force of international conventions. It has also called into question the world's most powerful alliance, NATO,” the President of Ukraine stressed.

According to him, NATO has not yet plucked courage to close the Ukrainian sky to Russian missiles and planes, and Russian troops continue to bomb peaceful Ukrainian cities and kill people, blow up houses, hospitals and schools.

Therefore, as the Head of State noted, European countries, especially those bordering Russia, are now not sure that the Alliance will not be afraid to react if Russian missiles and planes fly to them. After all, Russian state propagandists are already directly saying that the war against Ukraine is just the beginning, that other European countries will be next. This is not denied in the Kremlin.

“We emphasize that we need new formats of interaction, new determination. And if we cannot enter NATO's "open door", then we must work with communities available, communities that will help us. Like yours. And have some guarantees. We would like to have reliable guarantees that will work for us. And also for you,” the President of Ukraine noted.

“We suggested a way. The way for Ukraine to be able to protect its skies and its people on its own. I would like everyone to hear this, especially those countries that have borders with Russia. We do everything to get planes. To get air defense,” he added.

The Ukrainian Head of State also stressed the need to increase sanctions pressure on Russia until its aggressive rhetoric and intentions change.

According to him, many global companies have not left the Russian market despite the imposition of tough sanctions against Russia. Some, having said they had left, are actually just waiting how this will end and when it will be possible to return.

“There is no international mechanism for influencing corporations today. If they ignore blood, the world can do nothing. And this is when the worst war since World War II continues. This needs to be addressed. Now. Before Russia goes further. The sanctions policy should be such that no one could even think of war. The question is not only in Russia - the question is in the future: what else can happen,” Volodymyr Zelenskyy emphasized.

According to him, the ban on the Russian fleet to use world ports, the complete disconnection of Russian banks from SWIFT, the recognition of Russia as a terrorist state, as well as an embargo on any trade with Russia are needed.

“We emphasize that this is necessary for us, but it is also necessary for you. For the whole world, for peace in Ukraine, in Europe,” the President said and thanked the UK and every country that has taken a moral position.

The Ukrainian President stressed that the "Russian military machine" can still be stopped to end the killings and, most importantly, the destruction of democracies.

“I think we all know this practice and these tragedies: missiles and bombs, helicopters and tanks, saboteurs and cyberattacks - all that is in the arsenal of today's Russia. Everything will be directed against Europe if Ukraine does not survive. Therefore, I ask you: help yourself by helping us. You know what weapons we need. You know what means of protection we need. You know we crucially need airplanes. It would be extremely difficult for us without your efforts. I am grateful to you. But understand - we need more,” Volodymyr Zelenskyy stressed.

He said that Ukrainian defenders captured Russian equipment on the battlefield and sent it back against the enemy, as well as used old Soviet equipment that had not worked for decades. However, this is not enough, because, according to statistics, there is 1 Ukrainian tank per 100 Russian tanks, and 1 Ukrainian military per up to 30 soldiers of the occupying forces.

“That's why we really want you to help us. I am sure that you will be able to increase the volume and feel how it will strengthen your protection, your security together with ours. How this will make the world stable not only in our country, but also in your countries,” the President emphasized.

Volodymyr Zelenskyy spoke in favor of strengthening the anti-war coalition and stressed that our strength lies in rapid action and solidarity.

“Our strength is in the truth. It is on our side. We can stop the war with Russia. So that peace that Ukrainians strive for comes. Peace that the world strives for,” Volodymyr Zelenskyy concluded.

Source: https://www.president.gov.ua/en/news/vo ... xped-73573
Аватар користувача
Волонтери Херсону
Особливо цінний користувач
Особливо цінний користувач
Повідомлень: 1464
З нами з: 25 лютого 2022, 21:46

Re: Зеленський на зустрічі лідерів держав Joint Expeditionary Force представив своє бачення, як можна зупинити рос. агре

Повідомлення Волонтери Херсону »

Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force представил свое видение того, как можно остановить российскую агрессию

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в формате видеоконференции во встрече представителей государств – членов Joint Expeditionary Force под председательством Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В рамках мероприятия Глава Украинского государства представил свое видение того, как можно остановить российскую агрессию и обеспечить устойчивый мир на Европейском континенте.

Прежде всего Президент выразил благодарность государствам – партнерам Украины за поддержку и помощь, которую они оказывают.

«Наши люди всегда будут помнить, кто пришел нам на помощь в самое сложное время для нашего государства», – отметил он.

Владимир Зеленский сделал акцент на том, что мир нуждается в новых гарантиях безопасности, ведь старые доказали свою неэффективность.

«Российское вторжение в Украину разрушило все, на чем держалась безопасность в нашем регионе и, уверен, международная безопасность. Вес организаций, на которые мы все надеялись. Силу международных конвенций. Поставило под сомнение и самый мощный альянс мира – НАТО», – подчеркнул Президент Украины.

По его словам, НАТО до сих пор не решилось закрыть украинское небо для российских ракет и самолетов, и войска РФ продолжают бомбить мирные украинские города и убивать людей, взрывать жилые дома, больницы, школы.

Поэтому, как отметил Глава государства, страны Европы, особенно граничащие с Россией, сегодня не имеют уверенности в том, что Альянс не побоится отреагировать, если к ним прилетят ракеты и самолеты РФ. Ведь российские государственные пропагандисты уже прямо говорят о том, что война против Украины – только начало, что будут и другие страны Европы. Этого не отрицают и в Кремле.

«Подчеркиваем: нам нужны новые форматы взаимодействия, новая решимость. И если мы не можем войти в «открытую дверь» НАТО, то мы должны сотрудничать с такими сообществами, которые нам помогут. Как, например, ваше. И иметь отдельные гарантии. Мы хотели бы получить надежные гарантии, которые сработают для нас. А значит, и для вас», – заявил Президент Украины.

«Мы предложили путь для того, чтобы Украина могла самостоятельно защитить свое небо и своих людей. Я хотел бы, чтобы все услышали это, особенно страны, граничащие с Россией. И мы делаем все, чтобы получить самолеты. Чтобы получить противовоздушную оборону», – добавил он.

Также Глава Украинского государства отметил необходимость усиления санкционного давления на Россию до тех пор, пока ее агрессивная риторика и намерения не изменятся.

По его словам, многие мировые компании, несмотря на введение жестких санкций против РФ, до сих пор не ушли с российского рынка. Некоторые, заявив, что ушли, в действительности просто выжидают, чем все закончится и когда можно будет вернуться.

«Никакого международного механизма влияния на корпорации на сегодняшний день не существует. Если они игнорируют кровь, мир ничего не может поделать. И это даже тогда, когда идет самая страшная война со времен Второй мировой. Это нужно решать. Решать сейчас. Пока Россия не пошла дальше. Санкционная политика должна быть такой, чтобы даже подумать о войне никто не мог. Вопрос не только в России – вопрос в будущем: что еще может случиться», – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его убеждению, необходим запрет флоту РФ на использование мировых портов, полное отключение российских банков от SWIFT, признание России государством-террористом, а также эмбарго на любую торговлю с РФ.

«Мы подчеркиваем: это нужно нам, но это нужно и вам. Всему миру, для мира в Украине, в Европе», – сказал Президент и поблагодарил Великобританию и каждую страну, которая заняла моральную позицию.

Глава Украинского государства подчеркнул, что «российскую военную машину» еще можно остановить, чтобы прекратить убийство людей и самое главное – разрушение демократий.

«Я думаю, мы все знаем эту практику и эти трагедии: ракеты и бомбы, вертолеты и танки, диверсанты и кибератаки – все, что есть в арсенале сегодняшней России. Все будет направлено против Европы, если Украина не выдержит. Поэтому я очень вас прошу: помогайте себе тем, что помогаете нам. Вы знаете, в каком оружии мы нуждаемся. Вы знаете, какие средства защиты нам нужны. Вы знаете, что нам жизненно необходимы самолеты. Без ваших усилий нам было бы очень сложно. Я вам благодарен. Но поймите: нам нужно больше», – отметил Владимир Зеленский.

Он рассказал, что украинские защитники захватывают российскую технику на поле боя и снова отправляют ее против врага, а также используют старую советскую технику, не работавшую десятки лет. Однако этого мало, ведь, по статистике, на один украинский танк приходится 100 российских, а на одного украинского военного – до 30 солдат сил оккупанта.

«Поэтому мы очень хотим, чтобы вы нам помогли. Я уверен, что вы сможете увеличить объем и почувствуете, как это усилит вашу защиту, вашу безопасность вместе с нашей. Это сделает мир стабильным не только у нас, но и в ваших странах», – убежден Президент Украины.

Владимир Зеленский высказался за укрепление антивоенной коалиции и подчеркнул, что наша сила – в быстрых действиях и солидарности.

«Наша сила – в правде. Она на нашей стороне. Мы можем остановить войну с Россией, чтобы наступил мир, к которому так стремятся украинцы. Мир, к которому стремится все демократическое сообщество», – резюмировал Владимир Зеленский.

Источник: сайт Президента Украины https://www.president.gov.ua/ru/news/vo ... xped-73573
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 1 гість