Про державну службу

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Прес-служба ДФІ
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 778
З нами з: 03 січня 2012, 11:32

Про державну службу

Повідомлення Прес-служба ДФІ »

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛIННЯ БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО
КВАЛIФІКОВАНИМИ ТА ПРОФЕСIЙНИМИ ЛIДЕРАМИ


Вже п’ять років поспіль Школа вищого корпусу державної служби, утворена у жовтні 2008 року, здійснює надзвичайно потрібну роботу - створює безперервну дискусiйну платформу для розвитку висококвалiфiкованої управлінської когорти керiвникiв-лiдерiв на державній службі.
Відправною точкою реформування Школи стало схвалення у 2010 році Кабінетом Мiнiстрiв України Концепції формування та розвитку вищого корпусу державної служби, що забезпечить поліпшення якості та ефективності державного управління.
Основними завданнями Школи вищого корпусу державної служби є:
- методично-ресурсне супроводження та iнформацiйно-аналiтична пiдтримка професiйного розвитку державної служби i служби в органах мiсцевого самоврядування;
- здійснення органiзацiйного супроводу конкурсного відбору навчальних закладiв та забезпечення реалiзацiї пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв у сферi європейської iнтеграцiї та євроатлантичного спiвробiтництва;
- органiзацiя формування та супроводження функцiонування, у межах повноважень, Президентського кадрового резерву «Нова елiта нацiї»;
- участь у розробленнi вiдповiдних нормативно-правових актiв з питань професiйного розвитку державної служби та служби в органах мiсцевого самоврядування.
Утворена з метою досягнення низки стратегiчних цiлей, Школа вищого корпусу державної служби спрямовує свою дiяльнiсть на забезпечення методично-ресурсного супроводження та iнформацiйно-аналiтичної пiдтримки професiйного розвитку державної служби та служби в органах мiсцевого самоврядування.
Школа сприяє реалiзацiї низки головних завдань Нацдержслужби України як центрального органу виконавчої влади зi спецiальним статусом, що забезпечує формування та реалiзацiю єдиної державної полiтики у сферi державної служби, здiйснює функцiональне управлiння державною службою, зокрема щодо органiзацiї та координацiї професiйного навчання державних службовцiв та посадових осiб мiсцевого самоврядування; вивчення досвiду дiяльностi у сферi державної служби iнших країн.
З моменту створення Школа вищого корпусу державної служби зробила вагомий внесок у формування професiйного вищого корпусу державної служби України шляхом проведення навчальних програм нового формату, спрямованих на розвиток управлiнських компетентностей та якостей. Такi програми розробляються з урахуванням навчальних потреб вищого корпусу державної служби та найкращих свiтових практик пiдготовки топ-менеджерiв державного управлiння. Слiд вiдзначити особливостi навчальних програм - унiкальнiсть продукту у сферi державного управлiння, iнновацiйний пiдхiд до навчального процесу, перевага практичних умiнь та навичок над теоретичними знаннями, гнучкiсть та орiєнтацiя на специфiчнi проблеми слухачiв, постiйне оновлення.


Ключовим продуктом Школи с впровадження рiчної тренiнгової програми розвитку лiдерства для державних службовцiв першої та другої категорiї посад державних органiв, на якi поширюється дiя Закону України «Про державну службу».
У 2010 роцi учасниками Програми розвитку лiдерства, якi були запрошенi на основi спецiально розроблених критерiїв вiдбору, стали 120 державних службовцiв І-II категорiї посад, що працюють у центральних органах виконавчої влади, у 2011 роцi - 139 слухачiв, у 2012 роцi - 150 осiб, а у поточному роцi забезпечено збiльшення кiлькостi учасникiв Програми на 20%, i їх загальна кiлькiсть становить 180 осiб.
Одним з яскравих досягнень впровадження рiчної тренiнгової програми є здiйснення Програми розвитку лідерства - 2012 на центральному та регiональному рiвнях.
До викладання у Школi залучаються українськi та iноземнi тренери, консультанти з приватного сектору, iноземнi та вiтчизнянi фахiвцi з державного управлiння, представники вищого корпусу державної служби.
Школа вищого корпусу державної служби спiвпрацює з провiдними навчальними закладами свiту в галузi державного управлiння, а саме: Голландським iнститутом державного управлiння (ROI), Данською школою публiчної адмiнiстрацiї (DSPA), Баварською школою управлiння (BVS), Нацiональною школою Уряду Великої Британiї, Європейським iнститутом державного управлiння (ЕIРА), Школою державної служби Канади, якi мають багаторiчний досвiд роботи з державними службовцями.
Успiшне реформування Школи вищого корпусу та вдале проведення програм для вищого корпусу службовцiв дає усi пiдстави сподiватись, що державна служба та служба в органах мiсцевого самоврядування буде забезпечена квалiфiкованими та професiйними лiдерами, здатними забезпечити повноцiнне функцiонування системи публiчного управлiння, керованiсть i передбачуванiсть подальшого розвитку України у процесi iнтеграцiї до стандартiв Європейського Союзу.
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 0 гостей