Про державну службу

Оглядова інформація про найважливіші події, які відбуваються в Україні. Новини про політику, економіку, культуру, науку, технології, а також про суспільні проблеми та події, які відбуваються в різних регіонах України. Цей розділ дозволяє бути в курсі останніх подій в Україні та допомагає зрозуміти, як вони можуть вплинути на різні сфери життя країни та її мешканців
Прес-служба ДФІ
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 778
З нами з: 03 січня 2012, 11:32

Про державну службу

Повідомлення Прес-служба ДФІ »

У 2013 році
Національним агентством України з питань державної служби
надано більше 13 тисяч роз'яснень на звернення громадян


Протягом 2013 року до Нацдержслужби України та управлінь державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі надійшло 13 063 звернення громадян.
Безпосередньо до Нацдержслужби України від громадян надійшло 1121 індивідуальне та колективне письмове звернення. Кількість звернень громадян порівняно з 2012 роком збільшилась на 3,8 % – у минулому році було 1080 звернень.
Найбільше звернень – 211 надійшло з м. Києва, що складає 18,8 % від їх загальної кількості, з Київської – 188 (16,8 %), Одеської – 77 (6,9 %), Львівської – 61 (5,4 %), Донецької – 59 (5,3 %), Дніпропетровської – 44 (3,9 %), Полтавської – 41 (3,7 %), Запорізької – 39 (3,5 %) та Вінницької – 37 (3,3 %) областей. Найменше – з Волинської – 7 (0,6 %), Івано-Франківської – 9 (0,8 %), Хмельницької та Кіровоградської – 13 (1,6 %).
Основна частина звернень надходить від державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та пенсіонерів з числа державних службовців. Від громадян, які мають встановлені законодавством пільги, а саме: інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інших громадян, які потребують соціального захисту і підтримки, надійшло 47 звернень (4,2 % від загальної кількості).
Основні питання, порушені у зверненнях цих категорій громадян, стосуються обчислення стажу державної служби, необхідного для призначення пенсії державного службовця, поліпшення матеріального та соціально-побутового забезпечення державних службовців, а також питання проходження державної служби.
Протягом 2013 року на особистий прийом звернулося 75 громадян. У 2012 році було 76 відповідних звернень.
У 2013 році забезпечено проведення 50 прямих телефонних ліній «Державна служба». Під час роботи прямих телефонних ліній розглянуто 284 запитання від 254 громадян (у 2012 році – 50 прямих телефонних ліній,
572 запитання від 466 громадян).
Управліннями державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за 2013 рік розглянуто 2146 письмових звернень громадян та прийнято на особистому та виїзних прийомах 1928 громадян (у 2012 році – розглянуто 2737 письмових звернень громадян та прийнято на особистому та виїзних прийомах 3480 громадян).
Також територіальними органами Головдержслужби за затвердженими графіками проводяться прямі телефонні лінії «Державна служба» та «Суспільство проти корупції». Так, у звітному періоді було проведено 1899 прямих телефонних ліній, на які звернулося 7572 громадян (у 2012 році – звернулося 7936 громадян).
Аналіз звернень свідчить, що найбільше письмових звернень надійшло до управлінь державної служби Головдержслужби України в АР Крим та
м. Севастополі – 214, Харківській – 138, м. Києві та Київській області – 124, Донецькій – 129, Одеській – 121, Дніпропетровській – 113, Черкаській – 106, Луганській та Миколаївській – 105 областях. Найменше таких звернень надійшло до управлінь у Рівненській – 40, Івано-Франківській – 46, Закарпатській – 49,Чернігівській, Кіровоградській та Житомирській – 50, Хмельницькій – 55 областях.
Нацдержслужба України продовжує вживати заходи щодо забезпечення кваліфікованого, неупередженого, об’єктивного і своєчасного розгляду звернень громадян з метою оперативного вирішення порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників, у разі необхідності, поновлення порушених конституційних прав.
Так, у 2013 році згідно з Планом заходів, спрямованих на покращення організації роботи із зверненнями громадян та забезпечення гарантування реалізації конституційного права на звернення громадян до Нацдержслужби України та управлінь державної служби Головного управління державної служби України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, оновлено класифікатор звернень громадян в системі електронного документообігу «Мегаполіс. Документообіг», удосконалено роботу щодо обліку і контролю за вирішенням усних та письмових звернень громадян за результатами особистого прийому громадян керівництвом Нацдержслужби України, питання стану організації роботи зі зверненнями громадян включено до планів перевірок у територіальних органах.
Нацдержслужба України забезпечує необхідні заходи щодо реалізації конституційного права громадян на звернення, неухильного виконання норм Закону України «Про звернення громадян» на засадах об’єктивності, всебічності та вчасності їх розгляду відповідно до вимог чинного законодавства України.
Прес-служба Нацдержслужби України
Прес-служба ДФІ
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 778
З нами з: 03 січня 2012, 11:32

Офіційно

Повідомлення Прес-служба ДФІ »

Нацдержслужба України відзвітувала про стан виконання Державної цільової програми розвитку держслужби

Нацдержслужба України відзвітувала щодо результатів виконання у 2013 році заходів, спрямованих на реалізацію цільової програми розвитку державної служби. Інформацію підготовлено відповідно до Закону України «Про державні цільові програми», Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106, та на виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 350 «Про затвердження Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року».
У рамках реалізації Програми у 2013 році у 450 державних органах було проведено аналіз 1582 профілів професійної компетентності посад державної служби кадрових служб та структурних підрозділів з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Слід зазначити, що Нацдержслужбою України розроблено та затверджено наказом від 27 серпня 2013 року № 144 «Методичні рекомендації щодо проведення моніторингу кількості та аналізу якості розроблених профілів професійної компетентності посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті».
Також цими методичними рекомендаціями було запроваджено єдині підходи та критерії до порядку проведення моніторингу кількості та аналізу якості розроблених профілів професійної компетентності посад, що дасть змогу забезпечити систематичний, об’єктивний і повний процес збору інформації про стан розроблення та затвердження профілів у державних органах.
Наказом Нацдержслужби України від 31 грудня 2013 року № 246 затверджено «Рекомендовані вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті». Метою наказу є запровадження єдиної структури вимог до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті, забезпечення узгодженості встановлених органами державної влади вимог до рівня ключових знань, умінь та навичок осіб.
З метою роз’яснення новацій щодо управління людськими ресурсами на державній службі було проведено 12 семінарів та тренінгів, у яких взяли участь 754 керівники та працівники кадрових служб органів державної влади. Управління державної служби Головдержслужби провели 1390 навчальних заходів для працівників місцевих державних органів, з них 466 заходів – безпосередньо територіальні органи, 660 заходів – спільно з центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; 264 заходи – спільно з іншими державними органами.
З метою формування організаційної культури в органах виконавчої влади, відкритості їх роботи, крім проведення передбачених Програмою комунікативних заходів у Києві та регіонах, наказом Нацдержслужби України від 25 грудня 2013 року № 236 затверджено «Методичні рекомендації щодо формування корпоративної культури у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим та їх апараті». Метою наказу є забезпечення у державних органах високої результативності діяльності за рахунок підвищення ефективності управління людськими ресурсами на засадах прозорості, відкритості та демократичності, дотримання морально-етичних норм поведінки державних службовців, що відповідно сприятиме підвищенню довіри громадян до державних інституцій, удосконаленню управлінської здатності держави.
Заходи, визначені Програмою на 2013 рік, виконано у повному обсязі при тому, що показник бюджетної ефективності Програми, який відображає рівень її фактичного фінансування за рахунок коштів державного бюджету за 2013 рік, становить 62,5 відсотка (817,4 тис. грн. із запланованих 1307, тис. грн.).
Програма відповідає пріоритетам реформування державної служби та державної кадрової політики у сфері державної служби, визначеним у Законі України «Про державну службу» від 17 листопада 2011 року № 4050, Стратегії державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки, затвердженій Указом Президента України від 1 лютого 2012 року № 45, інших нормативно-правових актах, і сприяє створенню ефективної системи управління людськими ресурсами на державній службі.

Довідково
Державну цільову програму розвитку державної служби на період до 2016 року розроблено Нацдержслужбою України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 року № 411-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку державної служби на період до 2016 року», доручення Прем’єр-міністра України від 10 жовтня 2012 року № 39738/1/1-12 та затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 350.
Основні завдання Державної цільової програми розвитку державної служби: удосконалення організаційних засад державної служби з урахуванням компетентнісного підходу, передбаченого новою редакцією Закону України «Про державну службу»; впровадження нової системи управління людськими ресурсами на державній службі в середньостроковій перспективі; формування висококваліфікованого кадрового складу державної служби.
Прес-служба ДФІ
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 778
З нами з: 03 січня 2012, 11:32

Новини державних інспекцій

Повідомлення Прес-служба ДФІ »

Запорізька центральна районна лікарня замість іншої особи сплатила за комунальні послуги

Фахівці Держфінінспекції в Запорізькій області під час ревізії фінансово-господарської діяльності комунального закладу «Запорізька центральна районна лікарня» встановили фінансових порушень на суму понад 220 тис. грн.

Зокрема, лікарня недоотримала 132 тис. грн, позаяк безоплатно надавала окремим юридичним особам послуги з проведення медичних оглядів, які є платними.

Окрім того, у закладі охорони здоров'я витратили 79 тис. грн на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, які спожила інша юридична особа.

Також під час ревізії виявлено зайву виплату зарплати, списання продуктів харчування, оплату за неспожиті послуги водопостачання та водовідведення.

За недотримання законодавства на трьох посадових осіб лікарні складено протоколи про адміністративне порушення.

Про результати ревізії поінформовано Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Прес-служба Держфінінспекції в Запорізькій області
Прес-служба ДФІ
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 778
З нами з: 03 січня 2012, 11:32

Соціальна сфера

Повідомлення Прес-служба ДФІ »

Центр по нарахуванню та здійсненню соцвиплат Департаменту соцзахисту населення Рівненської ОДА зайво виплатив понад 100 тис. грн своєму керівництву

Фахівці Держфінінспекції в Рівненській області провели ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат Департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації та виявили порушення, що призвели до втрат 140 тис. грн.

Зокрема, у центрі без погодження з органом вищого рівня виплатили матеріальну допомогу на оздоровлення та на вирішення соціально-побутових питань заступникам керівника центру, що призвело до зайвого витрачання 109 тис. грн.

Матеріали контрольного заходу передано до Управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а про його результати поінформовано Департамент соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації.
Прес-служба Держфінінспекції в Рівненській області
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Кошти народу

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

Держаудитслужба виявила порушень під час використання бюджетних коштів для проведення проміжних виборів народних депутатів України на 345 тис. грн

Держаудитслужба провела ревізії використання бюджетних коштів, виділених на підготовку та проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року, у семи окружних виборчих комісіях одномандатних виборчих округів (ОВК ОВО). Під час ревізій виявлено порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, загалом на 345,5 тис. грн.

Установлено порушення щодо нарахування та виплати заробітної плати, одноразової грошової винагороди членам окружних та дільничних виборчих комісій на суму майже 194 тис. грн.

Наприклад, державні аудитори виявили, що окремі члени комісій не були звільнені від виконання виробничих або службових обов’язків за основним місцем роботи, зокрема перебували в оплачуваних відпустках. Це призвело до одночасного нарахування та отримання ними заробітної плати в окружних виборчих комісіях та за основним місцем роботи майже на 43 тис. грн.

Іще понад 64 тис. грн членам комісій було виплачено безпідставно за невідпрацьований час. А в ОВК ОВО № 85 (м. Калуш, Івано-Франківська обл.) безпідставно нараховано та виплачено одноразової грошової винагороди на суму майже 67 тис. грн фізособам, які надавали транспортні послуги.

Під час ревізій виявлено факти зайвої оплати на суму 52 тис. грн ефірного часу теле- і радіокомпаній та друку матеріалів з висвітлення результатів виборів. Зокрема, окружні виборчі комісії оплачували ефірний час на теле- та радіоканалах, який був наданий кандидатам у народні депутати України не в повному обсязі. Крім того, оплата агітації через ЗМІ відбувалася у завищених розмірах. Такі порушення виявлено в ОВК ОВО № 151 (м. Лохвиця, Полтавська обл.), ОВК ОВО № 183 (м. Херсон), ОВК ОВО № 206 (м. Чернігів).

Державні аудитори також виявили порушення під час розрахунків за надані транспортні та інші послуги загалом майже на 92 тис. грн. Зокрема, деякі окружні виборчі комісії (ОВК ОВО № 27 (м. Дніпропетровськ) та ОВК ОВО № 206 (м. Чернігів)) не змогли документально підтвердити надання відповідних послуг суб'єктами господарювання, або оплата наданих послуг була завищеною.

Завдяки діям державних аудиторів на час завершення повноважень окружних виборчих комісій усунуто порушень на понад 145 тис. грн.

Копії семи актів ревізій використання бюджетних коштів, виділених на підготовку та проведення проміжних виборів народних депутатів України 17 липня 2016 року, передані до Центральної виборчої комісії. За результатами проведених ревізій за допущені порушення складено сім протоколів про адміністративне правопорушення.

Про результати ревізій поінформовано правоохоронні органи. Матеріали ревізій щодо двох ОВК ОВО передано до правоохоронних органів.

Прес-служба Державної аудиторської служби України
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Ревізія-2016

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

Аудитори Рівненщини забезпечили відшкодування втрат на 850 тис. грн в Управлінні освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради

Прес-служба Держфінінспекції в Рівненській області

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму 850 тис. грн виявили фахівці Держфінінспекції в Рівненській області під час ревізії в Управлінні освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. Перевірялась його фінансово-господарська діяльність за період з 01.07.2013 по 31.12.2015.

Зокрема, в управлінні із загального фонду витратили 416 тис. грн на виплату керівникам навчальних закладів матеріальної допомоги, тоді як згідно з умовами контракту ці виплати мали здійснюватись коштом спеціального фонду.

Разом з тим 357 тис. грн зі спеціального фонду посадові особи управління використали на преміювання працівників централізованої бухгалтерії, утримання якої здійснювалось із загального фонду.

Завдяки заходам, які вжили аудитори, ще до завершення ревізії виявлені порушення були усунені у повному обсязі.

За недотримання законодавства на посадових осіб управління складено 28 протоколів про адміністративне правопорушення.

Про результати ревізії поінформовано правоохоронні органи.
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Закупівлі

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

У Сумській області попереджено порушень у сфері держзакупівель на суму понад 36 млн грн
Прес-служба відомства

Фахівці Держфінінспекції в Сумській області не допустили порушення законодавства у сфері державних закупівель на суму 36,1 млн грн.

Так, під час перевірки закупівлі Комунальним підприємством Сумської міської ради «Електроавтотранс» дев’яти тролейбусів було встановлено, що, порушуючи п. 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», згадане підприємство не відхилило пропозиції учасників конкурсних торгів, що не відповідали вимогам документації конкурсних торгів, та не відмінило торгів відповідно до частини першої статті 30 цього Закону.

Крім того, підприємство не дотрималось принципу максимальної економії та ефективності, а саме: відхилило пропозицію з найнижчою ціною та акцептувало пропозицію на 4,7 млн грн більшу.

У результаті дій працівників Держфінінспекції було відмінено конкурсні торги на суму 36,1 млн грн (оголошення про відміну торгів від 26.04.2016 № 108 385).

Більше аудиторських новин: http://www.dkrs.gov.ua/
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Ревізія

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

На Запоріжжі Бердянський міський бюджет не отримав від забудовників майже 2,4 млн грн

http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/128470

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Бердянської міської ради фахівці Держфінінспекції в Запорізькій області встановили, що бюджет курортного міста Бердянська недоотримав від забудовників майже 2,4 млн грн.

Так, протягом 2013 – 2015 років понад 170 забудовників не переказали до Бердянського міського бюджету внесків відповідно до укладених договорів пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста на загальну суму 1,6 млн грн.

Ще 800 тис. грн не надійшло до бюджету міста Бердянська, позаяк посадові особи міської ради не уклали таких договорів із 26 забудовниками.

Таким чином, забудовники і посадові особи міської ради завдали місцевому бюджету значних збитків та позбавили курортне місто можливостей для соціально-економічного розвитку.

Матеріали ревізії передано до Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також Управлінню захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України.
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Держаудитслужба

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

У Держаудитслужбі обговорили напрями розвитку державного фінансового контролю на центральному, регіональному та місцевому рівнях
Прес-служба Державної аудиторської служби України

19 січня 2017, у Держаудитслужбі відбувся круглий стіл на тему «Стимулювання розвитку системи державного фінансового контролю на центральному, регіональному та місцевому рівнях». У заході взяли участь експерти з вищих навчальних закладів та громадських організацій. Зокрема, з Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», Київського національного торговельно-економічного університету, ВГО «Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень», Тернопільського національного економічного університету, Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України, Українського союзу промисловців і підприємців. Участь у заході також взяли представники Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Круглий стіл відбувся з метою обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року відповідно до компетенції Держаудитслужби (стимулювання розвитку системи державного фінансового контролю).

Відкриваючи захід, Голова Держаудитслужби України Лідія Гаврилова привітала присутніх зі світлим святом Богоявлення Господнього та побажала усім миру й злагоди.

Що ж до теми круглого столу Голова Держаудитслужби зауважила, що на сьогодні побудова ефективної системи державного фінансового контролю на центральному, регіональному та місцевому рівнях як частини загальної системи управління державними фінансами є пріоритетом Держаудитслужби.

Говорячи про модернізацію системи державного фінансового контролю з урахуванням євроінтеграційного вектору розвитку України, Лідія Гаврилова звернула увагу на низку завдань, які для цього необхідно вирішити. Зокрема, це подальший розвиток правового поля та методологічного забезпечення системи державного фінансового контролю шляхом гармонізації з міжнародними стандартами та найкращою практикою ЄС щодо аудиту у сфері державних фінансів; розбудова інституційного потенціалу органів Держаудитслужби; удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів у сфері державного фінансового контролю; підвищення відповідальності керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання державного та комунального секторів за ефективність їхніх управлінських рішень та результативність діяльності.

Учасники заходу обговорили основні кроки реалізації окреслених Урядом завдань, надали свої пропозиції та рекомендації до проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та загалом схвалили його.

Більше новин: http://www.dkrs.gov.ua
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Re: Про державну службу

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

Голова Держаудитслужби представила начальника Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області
Прес-служба Державної аудиторської служби України

10 лютого Голова Державної аудиторської служби України Лідія Гаврилова представила трудовому колективу начальника Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області Дениса Яковлєва, якого призначено на цю посаду за результатами відкритого конкурсу.

Лідія Гаврилова висловила впевненість у ефективній роботі цього управління на чолі з новим керівником.

«Ми повинні максимально сконцентруватися на виконанні завдань, пов’язаних з фінансовим та економічним розвитком держави, – наголосила Голова Держаудитслужби. – Сьогодні державний фінансовий контроль спрямовано не лише на виявлення фінансових порушень, а перш за все на попередження цих порушень, виявлення їхніх причин, на оцінку ефективного і результативного використання та збереження державних ресурсів. Для цього ми збільшуємо кількість таких контрольних заходів, як аудити».

Лідія Гаврилова зазначила, що на сьогодні частка аудитів серед загальної кількості усіх контрольних заходів становить близько 35 %, а до кінця року – збільшиться.

Начальник Південного офісу Держаудитслужби Олег Муратов зі свого боку зазначив, що з реорганізацією Держфінінспекції у Держаудитслужбу відбулась принципова зміна підходів до здійснення державного фінансового контролю. Відтепер Служба орієнтується на подальший розвиток попереджувального та поточного фінансового контролю, зокрема на аналіз державних закупівель та операційний аудит.

На завершення Олег Муратов запевнив Лідію Гаврилову, що Південний офіс Держаудитслужби буде виконувати всі поставлені перед ним завдання та працюватиме, як єдиний злагоджений механізм.

Довідково. Південний офіс Держаудитслужби утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2016 року № 266 «Про утворення міжрегіональних територіальних органів Державної аудиторської служби України» шляхом реорганізації держфінінспекцій в АР Крим, в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та м. Севастополі.

Наказом від 07.02.2017 № 57-о Південного офісу Держаудитслужби на посаду начальника Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області за результатами конкурсу призначено Дениса Яковлєва.
Більше новин: http://www.dkrs.gov.ua
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Пряма лінія

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

Пряма телефонна лінія
В апараті Південного офісу Держаудитслужби буде проведено 07.03.2017 року з 10.00 до 12.00 «Пряму телефонну лінію» за телефоном 048 722-31-80.
На Ваші запитання буде відповідати начальник відділу організаційної роботи апарату Південного офісу Держаудитслужби Леонова Інна Анатоліївна.
Більше аудиторських новин: odoblkru.gov.ua/
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Олег Муратов. Взаємодія відомчих структур.

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

«Круглий стіл» фахівців Південного офісу Держаудитслужби
У контексті реалізації завдань, викладених в Постанові колегії Державної аудиторської служби України від 27 січня 2017 року, 6 березня 2017 року відбулося засідання «круглого столу» фахівців Південного офісу Держаудитслужби з представниками правоохоронних органів.
У заході взяли участь представники Прокуратури, Національної поліції та Служби безпеки регіону.
Представників апарату Південного офісу Держаудитслужби очолював заступник начальника Офісу Сергій Страшний.
Метою засідання було обговорення стану реформування (реорганізації) та скорочення чисельності штату органів державного фінансового контролю, питання взаємного інформування за переданими матеріалами контрольних заходів, необхідності покращення сприяння з боку правоохоронних органів при перешкоджанні у проведенні контрольних заходів.
Взаємодія з правоохоронними органами, інформування їх про виявлені порушення законодавства є дуже важливим напрямом діяльності з усунення виявлених порушень. Учасники заходу обговорили низку питань, пов’язаних із покращенням стану взаємодії з правоохоронними органами.
Підсумком зустрічі була домовленість про постійну співпрацю та всебічну підтримку роботи Держаудитслужби правоохоронними органами області.
Більше аудиторських новин: odoblkru.gov.ua/
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Фінансовий контроль.

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

Перший заступник начальника Південного офісу Держаудитслужби Валентина Король провела зустріч
Перший заступник начальника Південного офісу Держаудитслужби Валентина Король провела зустріч з ректором Одеського державного екологічного університету Сергієм Степаненком та представила ревізійну групу, яка розпочала ревізію фінансово-господарської діяльності закладу.
Ревізійну групу очолює головний державний аудитор відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Наталя Поліщук.
Нагадуємо, що кожен громадянин області може поінформувати про можливі порушення фінансово-бюджетної дисципліни на вищевказаному об’єкті за телефоном (048) 728-36-86 або надіслати інформацію на електронну адресу doviraaudit@gmail.com.
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Міжнародний досвід аудиторів.

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

Делегація Держаудитслужби продовжує вивчати досвід американських колег
Прес-служба Державної аудиторської служби України

Черговий день робочого візиту делегації Держаудитслужби (3 квітня) у США був багатим на події. Українські державні аудитори побували в трьох різних місцях штату Меріленд.

Спершу у World Trade Center Institute (WTCI) за допомогою консультанта зі стратегічних комунікацій Зухер Аль-Факі вони продовжили розпочату роботу зі складання плану діяльності Держаудитслужби на перспективу.

Згодом у місті Роквілл відбулася зустріч з представниками Управління генерального інспектора (Office of the Inspector General (OIG)) урядового округу Монтгомері (Montgomery County Government). Під час цієї зустрічі делегація Держаудитслужби не лише переймала досвід США, а й розповіла американській стороні про діяльність Державної аудиторської служби України, зокрема, про її структуру, повноваження та основні функції.

Після завершення робочого дня українська делегація відбула до передмістя Балтимора на дружню вечерю до родини Романа та Уляни Бачинських. Показово, що їхня домівка є осередком української культури в Балтиморі.

Пан Роман – лікар, пані Уляна – архітектор. Обидвоє працюють у Адміністрації соціального забезпечення міста. Проживши все своє свідоме життя у США, вони добре розмовляють українською мовою, знають багато українських пісень та звичаїв, шанують традиції свого народу і турбуються про майбутнє України.

Під час дружньої зустрічі із вихідцями з України був і екс-президент вашингтонської групи (Асоціація професіоналів української громади США), колишній торговий аташе США Андрій Бігун.

Зустріч із українською громадою надовго запам'ятається делегації Держаудитслужби.
Більше новин: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Приклади муніципальних фінпорушень.

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

Одеські аудитори під час ревізії у Виконавчому комітеті Чорноморської міської ради виявили втрат на 445 тис. грн
Прес-служба Південного офісу Держаудитслужби

Фахівці апарату Південного офісу Держаудитслужби під час планової ревізії міського бюджету, фінансово-господарської діяльності Виконавчого комітету Чорноморської міської ради виявили фінансові порушення, що призвели до втрат, на суму понад 445 тис. грн.

Зокрема, аудитори встановили, що протягом 2013–2016 років на підставі розпоряджень міського голови та в.о. міського голови без рішення відповідної ради керівному складу виконкому Чорноморської міської ради незаконно призначено та сплачено премії до святкових, професійних та ювілейних дат майже на 170 тис. грн, що разом з нарахуваннями становило 227 тис. грн.

Окрім того, коменданту адміністративно-господарчої групи Виконавчого комітету Чорноморської міської ради незаконно нарахували заробітну плату сумісника за фактично невідпрацьований час, що разом з нарахуваннями до державних цільових фондів завдало матеріальної шкоди міському бюджету на суму майже 82 тис. грн.

Аудитори зафіксували низку й інших порушень. Так, у виконкомі, порушуючи вимоги законодавства, зайво витратили кошти на утримання впродовж 2014 року чотирьох працівників, покривали комунальні послуги, які спожили інші юридичні особи, що призвело до зайвого витрачання 136 тис. грн з міського бюджету.

За недотримання законодавства з фінансових питань на двох посадових осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення, а виконавчому комітету зупинено операції з бюджетними коштами на рахунках.

Матеріали ревізії передані до місцевої прокуратури.

Більше аудиторських новин: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Про спілкування з державним аудитором.

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

08.12.2017 року з 15.00 до 16.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 490520. На запитання відповідатиме начальник відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області Нарченко Олена Віталіівна.
ПСУ ПО ДАСУ в області
VIP користувач
VIP користувач
Повідомлень: 843
З нами з: 03 листопада 2016, 14:34

Бюджетна Херсонщина. Антикорупційний формат.

Повідомлення ПСУ ПО ДАСУ в області »

Зображення

Аудитори Херсонщини забезпечили відшкодування втрат на суму майже 2,5 млн грн з початку 2020 року

Упродовж січня 2020 року за результатами проведених заходів державного фінансового контролю фахівці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області виявили втрат матеріальних і фінансових ресурсів на загальну суму 3,4 млн грн.

Завдяки діям херсонських аудиторів забезпечено відшкодування втрат на суму майже 2,5 млн грн.
Окрім того, проведено моніторинг 14 процедур закупівель, за результатами яких попереджено порушень законодавства у сфері закупівель на суму 8,7 млн грн, зокрема шляхом відміни торгів за 4 процедурами на суму 6,7 млн грн, шляхом розірвання договору на суму 2,0 млн грн.

За вчинені фінансові порушення 14 посадових осіб притягнуто до адміністративної відповідальності.

До установ, у яких виявлено порушення, застосовано 5 заходів впливу, передбачених вимогами Бюджетного кодексу України: у 2 випадках зупинено операції з бюджетними коштами, у 3 випадках попереджено про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушень на суму понад 2,1 млн грн.


За результатами проведених заходів державного фінансового контролю керівники місцевих органів влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій прийняли 5 управлінських рішень.

До суду пред’явлено 2 позови щодо відшкодування винними особами втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 634,8 тис. грн.

На розгляд правоохоронним органам передано 3 матеріали заходів державного фінансового контролю.

Пресслужба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області
  • Similar Topics
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Україна”

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Common Crawl Foundation [бот] і 0 гостей