Туризм по-Скадовски

Новини Скадовського району Херсонської області, в тому числе новини міста Скадовськ
skadovsk.info
Молчаливый
Повідомлень: 1
З нами з: 29 травня 2011, 12:01

Туризм по-Скадовски

Повідомлення skadovsk.info »

С назначением нового главы Скадовськой РДА, Устинова Егора Александровича, начались преобразования в туристической сфере. На совещании 08 апреля 2011 г. заместителем главы РДА Небрат Е.В. было озвучено, что все базы отдыха, разных по профилю в том числе и детские оздоровительные лагеря должны платить на спец счет района, для рекламы Скадовска, по 50 грн с койко места, это в районе 1 000 000 грн.
Все эти поборы лягут на ценообразование и до того «крымские», отрасль будет загублена только за один приход думающего главы.
Не нужно быть провидцем, для чего все это. Господин Устинов думает показать вышестоящему руководству как он может наполнить «что-то», и он уже зам в Херсоне, а то и в Киеве, а там трава не расти. А «отрасль», что не понятно таким делкам, которая может давать наполнение бюджета Хероснской области милионами гривен, зачахнет на определенный срок. Загубить всегда проще.ДОГОВІР №
про взаємні зобов'язання сторін щодо організації безоплатного оздоровлення дітей в оздоровчих закладах
м. Скадовськ 2011 року

Скадовська районна державна адміністрація в особі голови районної державної адміністрації Устинова Єгора Олександровича, надалі іменується "Замовник", який діє на підставі Закону України "Про місцеві державні адміністрації", з одного боку, та ________________________________ в особі директора дитячого
оздоровчого закладу далі - „Виконавець", який діє на підставі Статуту, з другого боку, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет договору.
1.1. Надання Виконавцем безоплатних послуг щодо оздоровлення дітей в _______________________________.
1.2. Надання безоплатних послуг з оздоровлення дітей здійснюється Виконавцем у наступні терміни:

Заїзд К-ть днів К-ть місць
Всього
3. Зобов'язання сторін.
3.1. „Замовник" зобов'язується:
а) забезпечує кількість дітей щодо безоплатного оздоровлення (додаток: список дітей);
б) забезпечує супроводжуючими групи дітей у двох напрямках;
в) по домовленості з Виконавцем вирішує питання вихователів на період відпочинку дітей;
3.2. „Виконавець" зобов'язується:
а) своєчасно підготувати і належним чином обладнати місця в оздоровчому закладі для прийому і розміщення зазначеної кількості дітей;
б) забезпечити високоякісне і калорійне харчування дітей відповідно до встановлених раціонів і нормативів харчування затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. № 1591 та Державних санітарних правил і норм затверджених Постановою Головного Державного санітарного лікаря України від 26.04.1999 року, забезпечує сухим пайком у зворотньому напрямку;
в) організувати належне медичне і культурне обслуговування відпочиваючих дітей, забезпечити їх змістовне дозвілля;
г) забезпечити повну безпеку життя і здоров'я дітей, дотримання ними правил внутрішнього розпорядку оздоровниці, санітарно-гігієнічних норм і правил;
д) надавати Замовнику на третій день після кожного заїзду списки дітей, які були направлені на відпочинок і безоплатне оздоровлення та прийняті до оздоровниці згідно встановленої форми;
є) безоплатно оздоровлювати дітей поданих "Замовником" протягом строку передбаченим цим
4. Форс - мажорні обставини
4.1. Форс-мажор:
а) незалежно від умов . Виконавець не є відповідальним шляхом втрати права на забезпечення виконання Договору, надання відшкодування попередньо оцінених збитків або у результаті припинення дії у зв'язку з
невиконанням зобов'язань, якщо затримка виконання умов або інший спосіб невиконання його зобов'язань відповідно до Договору є результатом форс- мажорних обставин.
б) для цілей цього пункту „форс-мажор" означає обставини, що є за межами контролю Виконавцем (або Замовником), не виникли з вини або через недогляд Виконавця (або Замовника) і не могли бути передбаченими. Такі обставини можуть охоплювати, але не обмежуються, дії Замовника стосовно до його суверенних прав, війни, пожежі, повені, епідемії, карантинні обмеження.
в) у разі виникнення форс-мажорних обставин Виконавець повинен протягом 1 (однієї) доби у письмовій формі повідомити Замовника (або Замовник повідомити Виконавця) про такі обставини і їх причину. Якщо Замовником у письмовій формі не вказано інше, то Виконавець, наскільки це можливо, продовжує виконувати свої зобов'язання відповідно до умов Договору і повинен шукати усіх можливих альтернативних засобів виконання, яким не перешкоджають форс-мажорні обставини.
5.Вирішення розбіжностей
5.1.3амовник і Виконавець мають докласти максимум зусиль з метою дружнього
вирішення шляхом безпосередніх неформальних переговорів незгод або розбіжностей, що виникли між ними згідно або у зв'язку з Договором.
5.2.У випадку виникнення розбіжностей між Замовником і Виконавцем, вирішення розбіжностей має подаватися на розгляд судових органів відповідно до діючого законодавства.

6. Доповнення та зміни в Договорі
1.1. Всі зміни і доповнення до Договору дійсні при наявності письмових погоджень сторін.
7. Відповідальність сторін.
7.1. Замовник несе відповідальність за виконання зобов'язань, вказаних у пункті 3.1 цього Договору.
7.2.Виконавець несе відповідальність за:
- виконання зобов'язань, вказаних у пункті 3.2. цього Договору; збереження життя і здоров'я дітей під час перебування у таборі (санаторії), дотримання ними правил внутрішнього розпорядку табору, санітарно-гігієнічних норм і правил;
8. Термін дії Договору.
8.1. Термін дії даного Договору за згодою сторін встановлюється з дати підписання договору усіма сторонами та діє до ________________ 2011 року.
8.2. Договір складений у 2 примірниках, по одному кожній із сторін та всі вош мають однакову юридичну силу.
9. Юридичні адреси сторін.
ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ
Скадовська районна
державна адміністрація, в особі
голови райдержадміністрації
Установа Єгора Олександровича
Місцезнаходження юридичної особи:
Херсонська обл., м.Скадовськ,
Вул. Володарського, 34
Замовник: Виконавець :
М.П. М.П.
  • Похожие темы
    Відповіді
    Перегляди
    Останнє повідомлення

Повернутись до “Скадовський район”